công ty cổ phần chuỗi thực phẩm th

công ty cổ phần chuỗi thực phẩm th

Địa chỉ: 17 Le Duan, Central Plaza, 5th Floor, Unite 501, District 1, HCMC

Quy mô công ty: Ít hơn 10 nhân viên

Website: http://www.thmilk.vn

Hotline: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Email: Đăng nhập để xem

THÔNG TIN CHI TIẾT CÔNG VIỆC

Quản Lý Bán Hàng Vùng - Country Sales Manager (Cambodia)

Hạn nộp: 26-06-2019

Hình thức: Toàn thời gian cố định

Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm

Số lượng tuyển: 0

Nơi làm việc: An Giang

Ngành Nghề: Việc làm bán hàng

Bằng cấp: Không yêu cầu bằng cấp

Mức lương : Trên 30 triệu

Mô tả công việc

1/ Đảm bảo mục tiêu doanh thu /Ensure revenue target
- Dự đoán và phát triển các chỉ tiêu kinh doanh hàng năm cho khu vực/đất nước phụ trách; Predict and develop annual business for the region/country which is in charged
- Lập kế hoạch bán hàng : Doanh số và lợi nhuận cho các sản phẩm hiện có và sản phẩm mới. Sales planning: Sales and profit for existing and new products
- Thực hiện các chương trình kinh doanh tại khu vực/ đất nước phụ trách bằng việc phát triển các kế hoạch hành động. Implement business plan in region/country by developing action plans
- Duy trì và thúc đẩy doanh số các sản phẩm đang bán. Maintain and promote sales of current selling products
- Thiêt lập và đề xuất điều chỉnh giá bán bằng việc kiểm tra giá cả, sự cạnh tranh, cung cầu. Cân đối chỉ tiêu doanh thu cho từng kênh bán hàng. Set up and propose for adjusting selling prices by checking price, competition, supply and demand. Balance target revenue for each sales channel
- Gửi báo cáo doanh số, tồn kho theo thàng tuần, tháng, quý năm. Send sales and inventory report on weekly. Monthly and quarterly basis
2/ Quản trị hành chính /Administration
- Quản trị hành chính văn phòng TH tại khu vực/ đất nước phụ trách /Manage administrative of TH office of assigned region/country
- Quản lý và sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị, tài sản được giao, đề xuất ý kiến sửa chữa thay thế hay thanh lý với công ty.
Manage and effectively use the assigned equipment and assets, propose for repair or alternative liquidation with the Company
3/ Tiếp thị /Marketing
Marketing:
- Đề xuất các công cụ/ phương thức để quảng bá thương hiệu sản phẩm TH tại khu vực/ đất nước phụ trách.
Proposing tools/methods to promote TH product brand in the assigned region/country.
- Tìm kiếm & kết nối đơn vị truyền thông tại khu vực /đất nước phụ trách để triên khai các chiến dịch quảng cảo, tiếp thị…
Research and connect media agent in the assigned region/country to implement promotions and marketing campaigns
Trade Marketing:
- Đề xuất chương trình tiếp thị thương mại cho khách hàng tại khu vực/đất nước phụ trách. Propose a commercial marketing program for customers in the assigned region/country
- Triển khai thực hiện các chương trình tiếp thị thương mại khi đã được phê duyệt từ ban lãnh đạo. Implement commercial marketing programs after the board of manager approved
- Đánh giá hiệu quả, nghiệm thu chương trình tiếp thị thương mại đã triển khai báo cáo cho ban lãnh đạo. Evaluate the effectiveness and acceptance of the commercial marketing program which has been implemented and report to the board of manager.
4/ Tài chính /Financial
- Lập kế hoạch dự toán ngân sách hoạt động tại khu vực / đất nước phụ trách trình ban điều hành xem xét theo hàng Năm, Quý, Tháng. Prepare operation budget of the assigned region/country
- Thực hiện & kiểm soát kế hoạch ngân sách hoạt động tại khu vực/ đất nước phụ trách. Implement and control the operation budget plan of the assigned region/country
5/ Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, chăm sóc Khách hàng & nghiên cứu thị trường /Research for potential customer, customer care and market research:
Bán hàng và quản lý, chăm sóc khách hàng/ Sales and manage, customer care
- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng tại khu vực/ đất nước phụ trách từ các kênh bao gồm ( Nhà phân phối, siêu thị, điểm bán….)
Search for potential customer in the assigned region/country
- Chăm sóc các khách hàng hiện đang giao dịch với TH. /Take care of current customer of TH
Nghiên cứu thị trường: Market research
- Nghiên cứu văn hóa tiêu dùng của khu vực/ đất nước phụ trách. Research customer culture of the assigned region/area
- Nghiên cứu, điều tra giá cả mặt hàng của công ty dự dịnh xuất khẩu hoặc đã bán tại khu vực/ đất nước phụ trách. Research and collect pricing of products that company plan to export or sell in the assigned region/area
- Tìm hiểu, nghiên cứu, cập nhật thông tin về pháp chế, điều khoản xuất khẩu của nước đã và sẽ xuất khẩu
- Research, update information about legislation of the country which is currently exported and planning.
6/ Giao dịch xuất khẩu /Export Transaction:
- Đầu mối kết nối khách hàng mới, chốt đơn hàng mới, bàn giao đơn hàng mới cho bộ phận vận hành tại Việt Nam. Connect with new customer, placing new order, handle order to operating departments in Vietnam
- Hiểu biết các tục nhập khẩu vào khu vực/ đất nước phụ trách Understand the import practice of the assigned region/country
7/ Phát triển chuỗi cửa hàng TH True mart:
- Khảo sát & đề xuất vị trí đia điểm, tiền thuê địa điểm Truemart. Survey and propose location, renting cost for Truemart
- Đầu mối kết nối, làm việc với phòng ban liên quan để hoàn thiện thủ tục mở Truemart tại khu vực/ đất nước phụ trách.
Coordinate and working with relevant departmens to complete opening True Mart of assigned region/area
8/ Các công việc khác /Other tasks:
- Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng /Other task as required by Head of Deparment

Yêu cầu công việc

- Đại học /University education
- Ngoại thương, quản trị kinh doanh, Marketing, Kế toán, tài chính, kinh tế /Foreign trade, Business administration , Marketing, Accounting, Financial, Economic
- 3-5 năm vị trí tương đương /3-5 years in equivalent position
- Khmer & English (compulsory) /3nd foreign language is an advantage
- System thinking and overall
- Planning skills
- Skills of organizing and assigning jobs
- Skills of guidance, training, staffing
- Capacity to initiate and promote changes
- Good at Word, Excel…
- Trung thực, tuân thủ /Honest, compliance
- Understanding of Incoterm 2010 is an advantage /Understanding SAP is an advantage

Quyền lợi được hưởng

- Thẻ bảo hiểm cá nhân
- Training
- Workshop hàng năm

Hồ sơ

Nội dung chưa cập nhật

Công việc gợi ý
Vị trí Quản Lý Bán Hàng Vùng - Country Sales Manager (Cambodia) làm tại An Giang đang được công ty cổ phần chuỗi thực phẩm th tuyển dụng với mức lương Trên 30 triệu.
Xem thêm các việc làm liên quan về Quản Lý Bán Hàng Vùng - Country Sales Manager (Cambodia) ( An Giang) tại đây

VIỆC LÀM TƯƠNG TỰ

VIỆC LÀM NỔI BẬT