công ty TNHH nihon canpack (việt nam)

công ty TNHH nihon canpack (việt nam)

Địa chỉ: Lô F-5-CN, Đường Na2, KCN Mỹ Phước 2, Bến Cát, Bình Dương, Thị trấn Mỹ Phước, Huyện Bến Cát, Bình Dương

Quy mô công ty: Hơn 500 nhân viên

Website: http://www.ncpvn.com

Hotline: Bạn cần đăng nhập để xem

Email: Đăng nhập để xem

THÔNG TIN CHI TIẾT CÔNG VIỆC

Quản Lý Kho - Tiếng Anh Giao Tiếp Tốt.

Hạn nộp: 24-04-2019

Hình thức: Toàn thời gian cố định

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Số lượng tuyển: 1

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngành Nghề: Kế toán - Kiểm toán

Bằng cấp: Chứng chỉ

Mức lương : 7 triệu - 10 triệu

Mô tả công việc

+ To receive and check raw materials, packaging materials in the ingredient warehouse (First In First Out)..
Nhận và kiểm tra nguyên vật liệu , nguyên liệu bao bì( Nhập trước xuất trước )
+ To arrange and follow up internal and external delivery status
Sắp xếp và theo dõi trạng thái phân phối nội bộ và bên ngoài
+ To sastify customer’s requirements regarding to Delivery schedule
Đáp ứng yêu cầu của khách hàng liên quan đến lịch giao hàng
+ To calculate usage of raw materials per batch based on a given formula for mixing chart.
Tính toán việc sử dụng nguyên liệu thô cho mỗi lô dựa trên công thức cho biểu đồ trộn.
+ To summarize manufacturing data, such as daily, weekly and monthly production volume, raw/packing material usage losses
Tóm tắt dữ liệu sản xuất, chẳng hạn như khối lượng sản xuất hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng, tổn thất sử dụng vật liệu thô / đóng gói
+ To calculate usage of raw/packing materials per one day production and confirm the quantity with actual stock in warehouse beforehand.
Tính toán sử dụng nguyên liệu / vật liệu đóng gói trong một ngày sản xuất và xác nhận số lượng thực tế trong kho trước.
+ To confirm the quality status of raw/packing materials before transfer to other places from ingredients storage room.
Xác nhận tình trạng chất lượng nguyên liệu / vật liệu đóng gói trước khi chuyển đến nơi khác từ kho chứa nguyên liệu.
+ To inform any changes of delivery schedule to PE, QC, Accounts and Sales departments immediately, if happened.
Thông báo bất kỳ thay đổi nào về lịch giao hàng cho các bộ phận PE, QC, Bán hàng ngay lập tức, nếu xảy ra.
+ To confirm daily production quantity and daily raw/packing material usage with PE department by counting actual products in warehouse.
Xác nhận số lượng sản xuất hàng ngày và sử dụng nguyên liệu / đóng gói hàng ngày với bộ phận PE bằng cách đếm các sản phẩm thực tế trong kho.
+ To control unused raw/packing materials quantity kept in production area with PE department.
Kiểm soát số lượng nguyên liệu / vật liệu đóng gói chưa sử dụng được lưu giữ trong khu vực sản xuất với bộ phận PE.
+ To confirm the quantity of transfers from ingredients storage room to batching area, production area with P/E department.
Xác nhận số lượng chuyển từ phòng lưu trữ nguyên liệu đến khu vực trộn, khu vực sản xuất với bộ phận P / E.
+ To follow FIFO rules for all raw/packing materials and finished goods.
Thực hiện theo quy tắc FIFO cho tất cả nguyên liệu đóng gói / nguyên liệu và thành phẩm.
+ To manage blocked raw/packing materials and finished goods with proper indication (held/reject card) and keep designated area.
Quản lý nguyên vật liệu đóng gói / nguyên liệu đóng gói và hàng hóa đã hoàn thành có chỉ dẫn phù hợp (thẻ được giữ / từ chối) và giữ khu vực được chỉ định.
+ To follow stock cover policy of raw/packing materials and finished goods.
Thực hiện theo chính sách bao gồm nguyên vật liệu / bao bì và thành phẩm.
+ To undertake other duties assigned by Factory Manager from time to time
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Nhà máy giao theo thời gian
+ To check pest control report in warehouse areas.
Kiểm tra báo cáo côn trùng trong khu vực warehouse
+ To prepare and comply with the company’s requirements such as HACCP, FSMS, HALAL, 5S.
Chuẩn bị và làm theo nguyên tắc của công ty như là HACCP, FSMS, HALAL, 5S
+ To be responsible in physically stock amount both suddently
and circlely
Chịu trách nhiệm số lượng tồn kho đột xuất và định kỳ
+ To undertake other duties assigned by Factory Manager / Management from time to time.
Đảm trách công việc khác được giao bởi GĐ nhà máy và Ban Giám Đốc

Yêu cầu công việc

+ Tốt nghiệp CĐ/ ĐH không yêu cầu chuyên ngành
+ Tối thiểu ba năm kinh nghiệm
+Tiếng Anh giao tiếp tốt, sử dụng thành thạo vi tính văn phòng

Quyền lợi được hưởng

+ Bảo hiểm và các chế độ theo luật lao động Việt Nam
+ Bảo hiểm 24h và bảo hiểm sức khỏe
+ Du lịch hằng năm
+ Đánh giá tăng lương hằng năm
+Môi trường lao động bình đẳng và tôn trọng con người
+ Có xe đưa rước từ TPHCM – Bình Dương

Hồ sơ

Nội dung chưa cập nhật

Công việc gợi ý
Vị trí Quản Lý Kho - Tiếng Anh Giao Tiếp Tốt. làm tại Hồ Chí Minh đang được công ty TNHH nihon canpack (việt nam) tuyển dụng với mức lương 7 triệu - 10 triệu.
Xem thêm các việc làm liên quan về Quản Lý Kho - Tiếng Anh Giao Tiếp Tốt. ( Hồ Chí Minh) tại đây

VIỆC LÀM TƯƠNG TỰ

VIỆC LÀM NỔI BẬT