navigos search's client

navigos search's client

Địa chỉ: Ho Chi Minh

Quy mô công ty: Hơn 500 nhân viên

Website: Chưa cập nhật

Hotline: Bạn cần đăng nhập để xem

Email: Đăng nhập để xem

THÔNG TIN CHI TIẾT CÔNG VIỆC

Recruitment Executive (Male, Good English)

Hạn nộp: 23-06-2019

Hình thức: Toàn thời gian cố định

Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm

Số lượng tuyển: 0

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngành Nghề: Hành chính - Văn phòng

Bằng cấp: Không yêu cầu bằng cấp

Mức lương : Thỏa thuận

Mô tả công việc

- Cung cấp hỗ trợ chuyên môn và tư vấn về tuyển dụng cho các trưởng bộ phận.
Providing professional support and advice on recruitment to line and departmental managers.
- Tư vấn cho các trưởng bộ phận về tuyển dụng và tuyển chọn thực tế tốt nhất.
Advising managers on best practice recruitment and selection.
- Chuẩn bị bản mô tả công việc và thông tin ứng viên.
Preparing job descriptions and person specifications.
- Phát triển và duy trì chương trình quảng cáo nhân sự hiệu quả với mục đích duy trì khả năng hiển thị cao với các thị trường lao động tiềm năng.
Developing and maintaining an effective personnel advertising program for the purpose of maintaining high visibility with potential labor markets.
- Thiết kế hoặc sửa đổi các mẫu đơn ứng tuyển, bao gồm cả quá trình phát triển trực tuyến
Designing or revising application forms, including developing online processes.
- Phát triển các giải pháp tuyển dụng sáng tạo nếu công ty đang gặp khó khăn trong việc thu hút mức độ và chất lượng đội ngũ nhân viên phù hợp
Developing creative recruitment solutions if the organization is experiencing difficulties in attracting the appropriate level and quality of staff.
- Sàng lọc các mẫu đơn đăng ký và lập danh sách ứng tuyển.
Screening application forms and shortlisting applicants.
- Cập nhật báo cáo Headcount.
Update Headcount report.
- Thực hiện báo cáo tình hình tuyển dụng.
Make hiring report status.
- Liên hệ và làm việc với các trường đại học, cao đẳng, trung tâm việc làm để hỗ trợ nếu có yêu cầu tuyển dụng.
Contact and work with Universities, Colleges, Job Centers for support if having hiring request.
- Khảo sát Tiền lương và thị trường lao động
Survey Salary and labor market
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý trực tiếp hoặc trưởng bộ phận.
Perform other related tasks as assigned by the direct supervisor or management

Yêu cầu công việc

1. Trình độ/ Education:
- Yêu cầu: Đại học trở lên chuyên ngành quản trị kinh doanh.
Required – Bachelor or above specializing in business management.
2. Kinh nghiệm/ Experience:
- Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự, ít nhất 1 năm kinh nghiệm tuyển dụng, có kinh nghiệm thực tế trong ngành sản xuất.
At least 2 years experience years in personnel, at least 1 year experience in recruitment, having practical experiences in manufacturing.
3. Kiến thức & Kỹ năng/ Knowledge & Skills:
- Nắm vững kỹ năng tuyển dụng và phỏng vấn.
Master the skills of recruitment and interview.
- Nắm vững các kỹ năng đánh giá hiệu suất của nhân viên.
Master the skills of employee performance evaluation.
- Khả năng phán đoán tốt.
Have good sense of judgment.
- Có khả năng phối hợp, giao tiếp và giải quyết vấn đề.
Have the ability of coordination, communication and problem settlement.
- Làm việc với áp lực cao.
Can work under high pressure.
- Có khả năng diễn đạt bằng văn bản và lời nói.
Have the expression ability both in writing and oral.
- Kỹ năng tiếng Anh, kỹ năng vi tính tốt
Good English speaking and listening. Good computer skill.

Quyền lợi được hưởng

- Annual Health Check
- 13th salary
- Laptop/ PC

Hồ sơ

Nội dung chưa cập nhật

Công việc gợi ý
Vị trí Recruitment Executive (Male, Good English) làm tại Hồ Chí Minh đang được navigos search's client tuyển dụng với mức lương Thỏa thuận.
Xem thêm các việc làm liên quan về Recruitment Executive (Male, Good English) ( Hồ Chí Minh) tại đây

VIỆC LÀM TƯƠNG TỰ

VIỆC LÀM NỔI BẬT