relobridge relocations pvt ltd

Địa chỉ:

Quy mô công ty: Từ 10 - 24 nhân viên

Website: Chưa Cập Nhật

Hotline: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Email: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Relobridge is engaged in global trading of agro commodities such as Raw Cashew from Ivory Coast with 3 year sales track record to Vietnam. Relobridge has several leading raw cashew buyers in Vietnam.

VIỆC LÀM NỔI BẬT