sejin tech co., ltd.

Địa chỉ: District 1, HCMC

Quy mô công ty: Từ 10 - 24 nhân viên

Website: Chưa Cập Nhật

Hotline: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Email: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

● ● Manufacture of machinery and equipment

VIỆC LÀM NỔI BẬT