sethia agroteck

Địa chỉ:

Quy mô công ty: Hơn 500 nhân viên

Website: Chưa Cập Nhật

Hotline: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Email: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Sethia Agroteck is an edible oil manufacturing and trading company from India. We are looking to set up a new manufacturing facility in the Mekong Delta.

VIỆC LÀM NỔI BẬT