Showtime Coffe

Địa chỉ: D12 tập thể Giảng Võ

Quy mô công ty: Chưa cập nhật

Website: Chưa Cập Nhật

Hotline: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Email: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Showtime Coffee gồm 2 tầng trong tòa nhà 7 tầng, View hồ Giảng Võ

VIỆC LÀM NỔI BẬT