the education company (cong ty TNHH giao duc - tec)

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Qunimex, 28 Nguyễn Thị Diệu, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô công ty: Ít hơn 10 nhân viên

Website: Chưa Cập Nhật

Hotline: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Email: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

One of the longest - standing overseas study companies in Vietnam sending students to the UK, Ireland, USA, Canada. A key agent in the British Council’s Vietnam Agent Network and ICEF member. Website: Facebook:

VIỆC LÀM NỔI BẬT