the spa bar

Địa chỉ:

Quy mô công ty: Chưa cập nhật

Website: Chưa Cập Nhật

Hotline: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Email: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

A start-up spa opening soon in Thao Dien, District 2 is looking for our team members that share the love and passion for organic and handmade products like us.

VIỆC LÀM NỔI BẬT