0 - 20 / 11 kết quả phù hợp với từ khóa tìm kiếm của bạn

Chuyên Viên Phát Triển Nguồn Hàng (Biết Tiếng Trung) -Lương Upto 1000 Usd Tập Đoàn Tecomen

tập đoàn tecomen

Địa Chỉ: Hưng Yên

Hạn nộp: 01-08-2020

Mức lương: 15 triệu - 20 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Chuyên Viên Phát Triển Nguồn Hàng - Tiếng Trung (Khối R&d)

tập đoàn tecomen

Địa Chỉ: Hưng Yên

Hạn nộp: 04-01-2020

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Chuyên Viên Phát Triển Nguồn Hàng - Tiếng Trung (Nhà Máy Tecomen Hưng Yên)

tập đoàn tecomen

Địa Chỉ: Hưng Yên

Hạn nộp: 02-11-2019

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Product Executive ( Chuyên Viên Phát Triển Nguồn Hàng)

ecoe vietnam

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 10-10-2019

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Không chọn

Nam Chuyên Viên Phát Triển Nguồn Hàng (Tiếng Trung)

tập đoàn tecomen

Địa Chỉ: Hà Nội

Hạn nộp: 06-06-2019

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Chuyên Viên Phát Triển Nguồn Hàng - Thành Thạo Tiếng Trung (Nhà Máy Tecomen Hưng Yên)

tập đoàn tecomen

Địa Chỉ: Hưng Yên

Hạn nộp: 27-03-2019

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Chuyên Viên Phát Triển Nguồn Hàng Thành Thạo Tiếng Trung (Nhà Máy Tecomen Hưng Yên)

tập đoàn tecomen

Địa Chỉ: Hưng Yên

Hạn nộp: 20-02-2019

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Chuyên Viên Phát Triển Nguồn Hàng Trung Quốc (Nhà Máy Tecomen Hưng Yên)

tập đoàn tecomen

Địa Chỉ: Hưng Yên

Hạn nộp: 20-02-2019

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Chuyên Viên Mua Hàng - Phát Triển Nguồn Hàng (Tiếng Anh/trung)

tập đoàn tecomen

Địa Chỉ: Hà Nội

Hạn nộp: 10-01-2019

Mức lương: 15 triệu - 20 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Không chọn

Chuyên Viên Phát Triển Nguồn Hàng (Biết Tiếng Anh)

tập đoàn tecomen

Địa Chỉ: Hà Nội

Hạn nộp: 22-02-2019

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Chuyên Viên Phát Triển Nguồn Hàng (Tiếng Trung)

tập đoàn tecomen

Địa Chỉ: Hưng Yên

Hạn nộp: 29-12-2018

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT