0 - 20 / 30 kết quả phù hợp với từ khóa tìm kiếm của bạn

Game Designer

công ty TNHH quick việt nam

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 05-08-2020

Mức lương: Trên 30 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian tạm thời

Game Designer

công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ xgame

Địa Chỉ: Hà Nội

Hạn nộp: 23-07-2020

Mức lương: 15 triệu - 20 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian tạm thời

Game Planner / Designer

navigos search's client

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 25-10-2019

Mức lương: 1 triệu - 3 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Game Designer (Ui/ux; Gameplay) - Upto $1,000, Apply Now!

redantz

Địa Chỉ: Hà Nội

Hạn nộp: 06-10-2019

Mức lương: 20 triệu - 30 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Junior Game Designer

gameloft

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 17-10-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Game Designer (Up to $2000)

gear inc.

Địa Chỉ: Hà Nội

Hạn nộp: 22-08-2019

Mức lương: Trên 30 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Game Graphic Designer

công ty cổ phần giải trí ygame

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 23-08-2019

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian tạm thời

Game Designer (Pvp Online Game)

wolffun game

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 25-09-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Game Designer/thiết Kế Ý Tưởng Game (Up to 1,200 USD)

punch entertainment (vietnam)

Địa Chỉ: Hà Nội

Hạn nộp: 10-08-2019

Mức lương: 20 triệu - 30 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Game Designer (Thiết Kế Kịch Bản Game)

công ty TNHH teamobi

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 20-07-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Game UI/UX Designer / Artist

wolffun game

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 03-07-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Game Designer (Up to 1500$) – Thiết Kế Kịch Bản Game

công ty cổ phần trò chơi giáo dục việt

Địa Chỉ: Hà Nội

Hạn nộp: 30-06-2019

Mức lương: Trên 30 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Game Designer (Up To 1500$) – Thiết Kế Kịch Bản Game

công ty CP trò chơi giáo dục việt

Địa Chỉ: Hà Nội

Hạn nộp: 10-06-2019

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian tạm thời

Game Designer

navigos search

Địa Chỉ: Hà Nội

Hạn nộp: 12-06-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

2D 3D Game Designer - Công Ty 100% Nhật Chuẩn Bị Thành Lập (Khách Hàng Của Alt Plus)

công ty TNHH alt plus việt nam

Địa Chỉ: Hà Nội

Hạn nộp: 18-09-2019

Mức lương: 20 triệu - 30 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

05 2D Game Artist ( Designer/ UI - UX )~1000$

công ty cổ phần onesoft

Địa Chỉ: Hà Nội

Hạn nộp: 04-08-2019

Mức lương: 1 triệu - 3 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Mobile Game Graphic Designer

công ty cổ phần công nghệ argoz

Địa Chỉ: Hà Nội

Hạn nộp: 30-03-2019

Mức lương: 20 triệu - 30 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

02 2D Game Artist (Designer UI/UX) - Upto $1000

redantz

Địa Chỉ: Hà Nội

Hạn nộp: 29-03-2019

Mức lương: 20 triệu - 30 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

[Up to $1600] Game Designer

công ty TNHH ateam việt nam

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 30-10-2019

Mức lương: 1 triệu - 3 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Game Designer - Kịch Bản Game (Up to $1500)

công ty phần mềm tower hà nội

Địa Chỉ: Hà Nội

Hạn nộp: 26-04-2019

Mức lương: Trên 30 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT