0 - 20 / 12 kết quả phù hợp với từ khóa tìm kiếm của bạn

Mechanical Engineering Manager - URGENT!

an fdi manufacturing company

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 20-06-2019

Mức lương: Trên 30 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

[HCM] Mechanical Engineering Manager (Japanese N2)

big brand name company

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 16-06-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

[HCM] Mechanical Engineering Manager (Attractive Package)

big brand name company

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 09-06-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Mechanical Engineering Manager

tialoc vietnam company limited

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 11-07-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Mechanical Engineering Manager

robert bosch engineering vietnam

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 27-07-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Thư Ký Hành Chính - Admin Secretary for Mechanical Manager

kinden vietnam co., ltd. – hcmc. branch

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 27-01-2019

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Thư Ký Bộ Phận Cơ Khí - Secretary for Mechanical Manager

kinden vietnam co., ltd. – hcmc. branch

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 27-12-2018

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Mechanical Engineer Manager (Basic English)

cong ty TNHH mtv aacken

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 12-12-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Mechanical Section Manager (~35Tr)

japanese manufacturing company

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 05-12-2018

Mức lương: Trên 30 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Mechanical Manager ( Working in Hai Phong)

navigos search

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 05-01-2019

Mức lương: 1 triệu - 3 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Mechanical Engineering Line Manager

asia packaging industries (vietnam) co., ltd. - north

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 19-04-2019

Mức lương: Trên 30 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Mechanical Manager

ny hoa viet co., ltd

Địa Chỉ: Thanh Hóa

Hạn nộp: 16-11-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian tạm thời

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT