0 - 20 / 90 kết quả phù hợp với từ khóa tìm kiếm của bạn

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện - Điện Tử (Hải Dương, Lai Châu)

công ty TNHH thương mại nguyên hà

Địa Chỉ: Lai Châu

Hạn nộp: 16-07-2020

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện - Điện Tử (Trà Vinh, Đồng Tháp)

công ty TNHH thương mại nguyên hà

Địa Chỉ: Trà Vinh

Hạn nộp: 09-07-2020

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện - Điện Tử (Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh)

công ty TNHH thương mại nguyên hà

Địa Chỉ: Thái Nguyên

Hạn nộp: 22-07-2020

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện - Điện Tử (Hưng Yên, Thái Bình, Ninh Bình)

công ty TNHH thương mại nguyên hà

Địa Chỉ: Thái Bình

Hạn nộp: 22-07-2020

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện - Điện Tử (Sơn La)

công ty TNHH thương mại nguyên hà

Địa Chỉ: Sơn La

Hạn nộp: 16-07-2020

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện - Điện Tử (Điện Biên)

công ty TNHH thương mại nguyên hà

Địa Chỉ: Điện Biên

Hạn nộp: 16-07-2020

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện - Điện Tử (Quảng Ninh, Bắc Giang)

công ty TNHH thương mại nguyên hà

Địa Chỉ: Quảng Ninh

Hạn nộp: 16-07-2020

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện - Điện Tử (Hải Dương)

công ty TNHH thương mại nguyên hà

Địa Chỉ: Hải Dương

Hạn nộp: 16-07-2020

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện - Điện Tử (Lai Châu)

công ty TNHH thương mại nguyên hà

Địa Chỉ: Lai Châu

Hạn nộp: 16-07-2020

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện - Điện Tử (An Giang)

công ty TNHH thương mại nguyên hà

Địa Chỉ: An Giang

Hạn nộp: 12-07-2020

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện - Điện Tử (Cà Mau)

công ty TNHH thương mại nguyên hà

Địa Chỉ: Cà Mau

Hạn nộp: 09-07-2020

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện - Điện Tử (An Giang, Trà Vinh, Đồng Tháp)

công ty TNHH thương mại nguyên hà

Địa Chỉ: Trà Vinh

Hạn nộp: 09-07-2020

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện - Điện Tử (Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận)

công ty TNHH thương mại nguyên hà

Địa Chỉ: Phú Yên

Hạn nộp: 05-07-2020

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện - Điện Tử (Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh)

công ty TNHH thương mại nguyên hà

Địa Chỉ: Tây Ninh

Hạn nộp: 27-06-2020

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện - Điện Tử - Làm Việc Tại Hải Dương

công ty TNHH kowon

Địa Chỉ: Hải Dương

Hạn nộp: 05-06-2020

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện - Điện Tử (Hải Phòng, Hà Nội)

công ty TNHH thương mại nguyên hà

Địa Chỉ: Hải Phòng

Hạn nộp: 27-06-2020

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện - Điện Tử - Làm Việc Tại Hải Dương

công ty cổ phần công nghiệp weldcom hải phòng

Địa Chỉ: Hải Dương

Hạn nộp: 03-01-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện - Điện Tử

công ty TNHH dịch vụ quảng cáo thái bình dương

Địa Chỉ: Khánh Hòa

Hạn nộp: 14-08-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nam Nhân Viên Kỹ Thuật Điện- Điện Tử (Hà Nội)

công ty TNHH hợp tác và phát triển công nghệ tự động hợp triển

Địa Chỉ: Hà Nội

Hạn nộp: 01-10-2019

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện -Điện Tử-Cơ Điện Tử (Làm Việc Q12)

công ty TNHH v xanh

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 30-09-2019

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT