0 - 20 / 12 kết quả phù hợp với từ khóa tìm kiếm của bạn

Nhân Viên Thu Mua Ngành Thực Phẩm (Có Xe Đưa Đón)

công ty TNHH thương mại k & k toàn cầu

Địa Chỉ: Hà Nội

Hạn nộp: 12-08-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Tuyển Gấp -Nhân Viên Thu Mua Ngành Hàng Thực Phẩm Tươi Sống (Có Xe Đưa Đón)

công ty TNHH thương mại k & k toàn cầu

Địa Chỉ: Hà Nội

Hạn nộp: 12-08-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Thu Mua Ngành Hàng Thực Phẩm Tươi Sống (Có Xe Đưa Đón)

công ty TNHH thương mại k & k toàn cầu

Địa Chỉ: Hà Nội

Hạn nộp: 26-06-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Thu Mua Ngành Hàng Thực Phẩm Khô

công ty TNHH thương mại k & k toàn cầu

Địa Chỉ: Hà Nội

Hạn nộp: 29-08-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Thu Mua Ngành Thực Phẩm

công ty TNHH thương mại k & k toàn cầu

Địa Chỉ: Hà Nội

Hạn nộp: 11-07-2020

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Thu Mua (Ngành Hàng Thực Phẩm Đồ Uống)

công ty TNHH thương mại k & k toàn cầu

Địa Chỉ: Hà Nội

Hạn nộp: 17-10-2019

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Tuyển Gấp Nhân Viên Thu Mua (Ngành Thực Phẩm)

công ty TNHH thương mại k & k toàn cầu

Địa Chỉ: Hà Nội

Hạn nộp: 31-03-2019

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Thu Mua Ngành Hàng Thực Phẩm

công ty cố phần sói biển trung thực

Địa Chỉ: Hà Nội

Hạn nộp: 22-03-2019

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Thu Mua (Ngành Thực Phẩm)

công ty TNHH thương mại k & k toàn cầu

Địa Chỉ: Hà Nội

Hạn nộp: 14-03-2019

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Thu Mua (Ngành Hàng Thực Phẩm Tươi Sống)

công ty TNHH thương mại k & k toàn cầu

Địa Chỉ: Hà Nội

Hạn nộp: 02-01-2020

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Thu Mua Ngành Hàng Thực Phẩm Tươi Sống (Hệ Thống Siêu Thị K-Market)

công ty TNHH thương mại k & k toàn cầu

Địa Chỉ: Hà Nội

Hạn nộp: 02-12-2018

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Thu Mua Ngành Hàng Thực Phẩm (Hệ Thống Siêu Thị K-Market)

công ty TNHH thương mại k & k toàn cầu

Địa Chỉ: Hà Nội

Hạn nộp: 02-12-2018

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT