0 - 20 / 29 kết quả phù hợp với từ khóa tìm kiếm của bạn

Producer

hnoss fashion

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 27-03-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian tạm thời

Creative And Video Content Producer - Ho Chi Minh

công ty oppo việt nam

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 18-12-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian tạm thời

Producer/project Manager

nami cg

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 10-10-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Associate Producer

leep.app

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 10-10-2019

Mức lương: 15 triệu - 20 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Producer - [URGENT]

starberry

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 13-09-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Producer/ Post Producer

công ty cổ phần sản xuất phim đông nam

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 11-09-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Producer

starberry

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 18-08-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Photo And Video Producer

rieker vietnam ltd.

Địa Chỉ: Quảng Nam

Hạn nộp: 03-04-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian tạm thời

Cartoon And/or 2D Animation Clips Producer for JE Project.

path

Địa Chỉ: Hà Nội

Hạn nộp: 20-07-2019

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Project Manager (Video Game Producer)

glass egg

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 26-06-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

[Hanoi] Games Mobile Tools Producer

gear inc.

Địa Chỉ: Hà Nội

Hạn nộp: 20-06-2019

Mức lương: Trên 30 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Art Project Manager (Producer)

sparx* - a virtuos company

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 25-05-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Junior Producer

bunker visual effects ltd. co.

Địa Chỉ: Đà Nẵng

Hạn nộp: 27-04-2019

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian tạm thời

Senior Content Producer (Personal Financial Investment)

tạp chí nhịp cầu đầu tư

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 07-04-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Content Producer

sea group (formerly garena)

Địa Chỉ: Hà Nội

Hạn nộp: 14-04-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Video Producer

tập đoàn g-group

Địa Chỉ: Hà Nội

Hạn nộp: 31-01-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian tạm thời

Producer

xle group

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 15-02-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Senior Content Producer (Phóng Viên)

tạp chí nhịp cầu đầu tư

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 30-12-2018

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Vinid - Senior Content Producer

vinid - vingroup

Địa Chỉ: Hà Nội

Hạn nộp: 28-12-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Producer (Sản Xuất Chương Trình Truyền Hình)

công ty yah solution

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 31-12-2018

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian tạm thời

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT