0 - 20 / 103 kết quả phù hợp với từ khóa tìm kiếm của bạn

Qc Engineer (Crvc - Vsip I)

công ty TNHH ngói bê tông scg việt nam

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 11-07-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian tạm thời

Qa/qc Engineer (Đồng Nai)

scg việt nam - công ty TNHH ngói bê tông scg (việt nam)

Địa Chỉ: Đồng Nai

Hạn nộp: 05-06-2020

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian tạm thời

QA/QC Engineer

toda vietnam company limited

Địa Chỉ: Hà Nội

Hạn nộp: 26-10-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

QC Engineer

kumho tire (vietnam) co., ltd

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 19-10-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

[PNJ Watch] QA/QC Engineer (Tester)

pnj watch - thành viên pnj

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 10-10-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

QC - Quality Control Engineer

zettler vietnam

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 03-10-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

QA/QC Engineer (Tester) - Upto $1200 Net

saigon technology solutions

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 03-10-2019

Mức lương: 1 triệu - 3 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Qc Engineer (Crvc - Vsip I)

công ty TNHH scg việt nam

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 14-11-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian tạm thời

QC Engineer/ Automation QC (Up To $1,500)

seldat inc.

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 29-09-2019

Mức lương: 1 triệu - 3 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

QA & QC Engineer

china steel and nippon steel việt nam (csvc)

Địa Chỉ: Đồng Nai

Hạn nộp: 18-09-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

QA & QC Engineer- Wooden Furniture Factory

cty TNHH kingsmen việt nam

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 12-10-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

QC Engineer (Site)

colas rail vietnam

Địa Chỉ: Hà Nội

Hạn nộp: 05-10-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Senior QA QC Engineer (Tester/ SQL)

chi nhánh công ty TNHH thuế và tư vấn kpmg

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 28-08-2019

Mức lương: Trên 30 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Qc Engineer (Crvc - Vsip I)

scg việt nam - công ty TNHH ngói bê tông scg việt nam

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 31-08-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian tạm thời

QA/QC Test Automation Engineer

advesa

Địa Chỉ: Hà Nội

Hạn nộp: 19-08-2019

Mức lương: 20 triệu - 30 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Junior Software QC Engineer ( Australian Based Company; Attractive Benefits)

aswhite vietnam

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 20-09-2019

Mức lương: 15 triệu - 20 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

QA & QC Engineer

china steel sumikin vietnam (csvc )

Địa Chỉ: Đồng Nai

Hạn nộp: 18-08-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Principal QC Engineer

pycogroup

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 15-08-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Automation QC Engineer

vietnamworks

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 11-09-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

QC Engineer

công ty cổ phần công nghệ sen đỏ

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 09-08-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT