0 - 20 / 14 kết quả phù hợp với từ khóa tìm kiếm của bạn

Senior QA QC Engineer (Tester/ SQL)

chi nhánh công ty TNHH thuế và tư vấn kpmg

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 28-08-2019

Mức lương: Trên 30 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Senior Automation / Manual QC Engineer (C#)

aswhite vietnam

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 27-07-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Senior QA QC Engineer

rebus software development co.,ltd

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 25-07-2019

Mức lương: Trên 30 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Junior / Senior QC Engineers (Tester)

bbv vietnam co., ltd

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 29-06-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Senior Software Automation QC Engineer (C#)

aswhite vietnam

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 06-06-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Senior QC Engineer

younet | the no.1 socialtech company

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 04-05-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

QC Engineers / Senior QC Engineers

bbv vietnam co., ltd

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 21-04-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Senior QC Engineer

nashtech

Địa Chỉ: Hà Nội

Hạn nộp: 21-02-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Senior Automation QC Engineer

nashtech

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 14-02-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Senior QC Engineer

chi nhánh công ty TNHH thuế và tư vấn kpmg

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 13-10-2019

Mức lương: 20 triệu - 30 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Senior QA QC Engineers ( Tester, English)

công ty TNHH một thành viên alipay

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 30-01-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Senior Qc Engineer

tekcent (vietnam) company, limited

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 05-10-2018

Mức lương: 15 triệu - 20 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian tạm thời

20 Senior QC Testing Engineer (Manual / Automation)

nashtech

Địa Chỉ: Hà Nội

Hạn nộp: 02-12-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Senior QC Engineer

general resources

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 24-11-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT