0 - 20 / 7 kết quả phù hợp với từ khóa tìm kiếm của bạn

(Senior) Supplier Quality Engineer (for Interior, Exterior, Biw, Electrical) - Working in Haiphong (3 positions)

công ty TNHH sản xuất và kinh doanh vinfast - thành viên của vingroup

Địa Chỉ: Hà Nội

Hạn nộp: 20-10-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Senior Supplier Quality Engineer

sparton vietnam

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 01-11-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Senior Supplier Quality Engineer (Sr. SQE)

complete manufacturing and distribution china

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 15-08-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Senior Supplier Quality Engineer

schneider electric manufacturing vietnam

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 02-08-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Senior Supplier Quality Engineer (for Interior, Exterior, Biw, Electrical) - Working in Haiphong - 5 Headcounts

công ty TNHH sản xuất và kinh doanh vinfast - thành viên của vingroup

Địa Chỉ: Hà Nội

Hạn nộp: 29-05-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Senior Supplier Quality Development Engineer

abb in vietnam

Địa Chỉ: Hà Nội

Hạn nộp: 05-01-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Senior Supplier Quality Engineer (for Interior, Exterior, Biw, E&e) - Automobile Factory (URGENT - 5 Headcounts)

công ty TNHH sản xuất và kinh doanh vinfast - thành viên của vingroup

Địa Chỉ: Hà Nội

Hạn nộp: 25-11-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT