tổng công ty xây dựng bạch đằng - ctCP

Địa chỉ:

Quy mô công ty: Chưa cập nhật

Website: Chưa Cập Nhật

Hotline: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Email: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG - CTCP đang có nhu cầu tuyển dụng

VIỆC LÀM NỔI BẬT