the western australian international school system

the western australian international school system

Địa chỉ: 43 Nguyễn Thông, P.7, Q.3, TP. Hồ Chí Minh

Quy mô công ty: Từ 10 - 24 nhân viên

Website: Chưa cập nhật

Hotline: Bạn cần đăng nhập để xem

Email: Đăng nhập để xem

THÔNG TIN CHI TIẾT CÔNG VIỆC

Trợ Lý Điều Hành Mảng Hành Chính - Nhân Sự - Dịch Vụ

Hạn nộp: 15-08-2019

Hình thức: Chưa cập nhật

Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm

Số lượng tuyển: 0

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngành Nghề: Giáo dục-Đào tạo

Bằng cấp: Không yêu cầu bằng cấp

Mức lương : Thỏa thuận

Mô tả công việc

I. Công việc quản lý
1. Triển khai thực hiện các vấn đề liên quan đến hoạt động điều hành của Công ty trong mảng Hành chính - Nhân sự - Dịch vụ.
2. Đề xuất các giải pháp cho Ban lãnh đạo trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả công việc (KPIs), chất lượng dịch vụ, quản lý và giám sát thực hiện hệ thống KPIs.
3. Quản lý các dịch vụ: Canteen trường học, Bus, Bảo vệ, Vệ sinh, Cơ sở vật chất.
II. Công việc chuyên môn
1. Triển khai, giám sát thực hiện các chỉ đạo, chủ trương, chính sách, quyết định, thông báo của Ban Lãnh đạo công ty đến các đơn vi/phòng ban/bộ phận. Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện của khoa/phòng/ban/bộ phận có liên quan.
2. Tham gia, hỗ trợ cùng các khối, khoa, phòng ban xây dựng mục tiêu, phương án, kế hoạch công việc. Tổ chức giám sát thực hiện các mục tiêu, phương án, kế hoạch công việc đã được phê duyệt, tổng hợp các khó khăn, tồn tại trong quá thực hiện trình ban lãnh đạo xử lý, giải quyết kịp thời.
3. Tham gia xây dựng hệ thống văn bản, quy trình, quy định, biểu mẫu ….của Công ty. Thực hiện soát xét, chỉnh sửa, bổ sung nội dung trước khi trình Ban lãnh đạo phê duyệt.
4. Triển khai, giám sát thực hiện các nội quy, quy định, quy trình, tiêu chuẩn nghề nghiệp, hướng dẫn công việc, chính sách, chế độ phúc lợi đã được phê duyệt và ban hành.
5. Phối hợp, hỗ trợ với các đơn vị/phòng/ban liên quan trong công tác điều hành, triển khai thực hiện, giải quyết các tồn tại, khó khăn, vướng mắc, là cầu nối trao đổi giữa trưởng khoa/phòng/ban/ bộ phận với ban lãnh đạo trong việc báo cáo, giải trình, đề xuất, xin ý kiến chỉ đạo từ ban lãnh đạo. Thực hiện báo cáo định kỳ/ đột xuất và thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.
III. Công việc cải tiến
1. Thường xuyên đưa ra các giải pháp cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả công việc, hiệu quả kinh doanh, chất lượng dịch vụ của Trung tâm Y khoa.
2. Phối hợp, tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất tại khối Kinh doanh nhằm phát hiện những tồn tại, yếu kém, để cải tiến, khắc phục kịp thời.
IV. Xây dựng ý thức, kỷ luật
1. Ý thức trách nhiệm cao trong công việc, nhiệm vụ được giao và luôn gương mẫu thực hiện đúng các nội quy, quy định của Công ty.
2. Bảo mật các thông tin và có trách nhiệm kiểm soát việc bảo mật các thông tin tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty
V. Xây dựng Văn hóa doanh nghiệp
1. Cùng ban lãnh đạo, khối/đơn vị trực thuộc xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả. Xây dựng các hoạt động gắn kết nhân viên phù hợp với Văn hóa doanh nghiệp.

Yêu cầu công việc

1. Tốt nghiệp từ Đại học trở lên ngành Nhân sự, Quản lý lao động, Kinh tế, Luật hoặc các chuyên ngành có liên quan và hơn 3 - 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
2. Nắm vững bộ Luật lao động, Luật thuế TNCN, Luật BHYT, BHXH, có kiến thức và kỹ năng quản trị nhân lực
3. Hiểu về phương pháp xây dựng KPIs, phương pháp tính NSLĐ, định mức NSLĐ
4. Nắm vững phương pháp xây dựng định biên nhân sự
5. Có kiến thức sâu về chính sách tiền lương, phương pháp xây dựng thang bảng lương
6. Có kiến thức về tâm lý học và hành vi con người, phương pháp đánh giá nhân sự, có kinh nghiệm xây dựng hệ thống

Quyền lợi được hưởng

- Bảo hiểm
- 12 ngày phép
- Ăn trưa

Hồ sơ

Nội dung chưa cập nhật

Công việc gợi ý
Vị trí Trợ Lý Điều Hành Mảng Hành Chính - Nhân Sự - Dịch Vụ làm tại Hồ Chí Minh đang được the western australian international school system tuyển dụng với mức lương Thỏa thuận.
Xem thêm các việc làm liên quan về Trợ Lý Điều Hành Mảng Hành Chính - Nhân Sự - Dịch Vụ ( Hồ Chí Minh) tại đây

VIỆC LÀM TƯƠNG TỰ

VIỆC LÀM NỔI BẬT