trung tâm phát triển nông thôn

Địa chỉ: Phòng 501, Tòa nhà 1, Số 16, Thuỵ Khuê, Hà Nội

Quy mô công ty: Chưa cập nhật

Website: Chưa Cập Nhật

Hotline: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Email: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Trung tâm Phát triển nông thôn thuộc Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn là đơn vị nghiên cứu độc lập, tự chủ. Trung tâm triển khai các hoạt động tư vấn trên các lĩnh vực phát triển nông thôn, quản trị ngành hàng, xây dựng thương hiệu và quản lý chất lượng, hệ thống giám sát nông hộ, hệ thống sản xuất nông nghiệp. Trung tâm có nhu cầu tuyển dụng một số vị trí như sau:

VIỆC LÀM NỔI BẬT