trung tâm thẻ agribank - ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam

Địa chỉ: Trung tâm Thẻ Agribank, Tòa nhà Agribank số 18 Trần Hữu Dực, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Quy mô công ty: Hơn 500 nhân viên

Website: Chưa Cập Nhật

Hotline: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Email: Bạn cần đăng nhập để xem. Click để đăng nhập.

Căn cứ phê duyệt của Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc Agribank tại Tờ trình số 1071/TTr-TCTL ngày 07/8/2019 của Ban Tổ chức lao động và tiền lương về tuyển dụng lao động của Trung tâm Thẻ năm 2019; Căn cứ Thư công tác số 1463/2019/TCT-TCTL ngày 12/8/2019 của Ban Tổ chức lao động và tiền lương về tuyển dụng lao động của Trung tâm Thẻ năm 2019; Trung tâm Thẻ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Trung tâm Thẻ Agribank) thông báo tuyển dụng cán bộ kỹ thuật phần mềm vào công tác tại Trụ sở Trung tâm Thẻ Agribank (Tòa nhà Agribank số 18 Trần Hữu Dực, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội)

VIỆC LÀM NỔI BẬT