TẤT CẢ ỨNG VIÊN

Lưu Thanh Tuấn

Nhân viên Bảo vệ

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 26/09/2020

Trương Quang Hùng

Nhân viên Bảo vệ Nội Bộ

Kinh nghiệm:

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 26/09/2020

Le Gia Linh

Bảo trì , bảo vệ

Kinh nghiệm:

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 26/09/2020

Việt Anh

Nhân viên Lái Xe B2, Bảo Vệ , Công Nhân

Kinh nghiệm:

Nơi làm việc: Bắc Giang

Ngày cập nhật: 26/09/2020

Võ đăng Khoa

Nhân Viên Giao Nhận, Bảo vệ

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 26/09/2020

Võ Quang Quyền

Bảo vệ

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Đà Nẵng

Ngày cập nhật: 26/09/2020

Bùi Duy Viện

Nhân viên làm thêm buổi sáng trong tuần

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đà Nẵng

Ngày cập nhật: 26/09/2020

Bui Van Tinh

Nhân viên Bảo vệ

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hưng Yên

Ngày cập nhật: 26/09/2020

Nguyễn Văn Sơn

Nhân viên Bảo vệ

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 25/09/2020

Đặng Thiên Chương

Nhân viên bảo vệ, công nhân, Lao động phổ thông

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 25/09/2020

Phan Thanh Cường

Nhân viên bảo vệ, công nhân, Lao động phổ thông

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Long An

Ngày cập nhật: 25/09/2020

Nguyễn Tiến Đạt

Phục vụ hoặc bán hàng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Chưa cập nhật

Ngày cập nhật: 25/09/2020

Trần Khánh Trung

Nhân viên bảo vệ, công nhân, Lao động phổ thông

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đà Nẵng

Ngày cập nhật: 25/09/2020

Trần Ngọc Sang

Nhân viên An Ninh Bảo Vệ

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 25/09/2020

Trần Hữu Thành

Tìm Việc Làm Thêm Buổi Tối từ 5h chiều đến 11h khuya

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 24/09/2020

Lê Cao Sơn

Nhân Viên Bán hàng, Bảo vệ hay LĐPT

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 24/09/2020

Duy Nhân

Nhân viên Bảo Vệ Giữ Xe

Kinh nghiệm:

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 24/09/2020

mai hồng thành

phu hô

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Chưa cập nhật

Ngày cập nhật: 24/09/2020

Nguyễn Tuấn Phong

bảo vệ

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bình Dương

Ngày cập nhật: 24/09/2020

Lương Thiện

Nhân viên Bảo vệ

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Quảng Ngãi

Ngày cập nhật: 24/09/2020