TẤT CẢ ỨNG VIÊN

nguyễn tiến hảo

mọi việc

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Chưa cập nhật

Ngày cập nhật: 03/04/2020

Nguyễn Thành Tâm

Bảo Vệ

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 27/03/2020

Trần Văn Tấn

Bảo Vệ

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 27/03/2020

nguyễn ngọc hồng thương

Bảo Vệ

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 27/03/2020

Thạch Hoàng Luân

Lao động phổ thông

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Bạc Liêu

Ngày cập nhật: 27/03/2020

Nguyễn Thanh Dũng

Bảo vệ ca đêm

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 26/03/2020

Nguyễn Hải

Bảo vệ

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 26/03/2020

dương thế ngọc

việc làm trông coi phòng trọ cho thuê

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 26/03/2020

Nguyễn Thanh Huy

Nhân viên Bảo vệ/LĐPT, BĐS

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 26/03/2020

Nguyễn thành Huy

Nhân viên Bảo vệ

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: An Giang

Ngày cập nhật: 25/03/2020

phan quang khải

lao động phổ thông

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 25/03/2020

Tấn Phú

Bảo Vệ Nội Bộ Ca Đêm

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 25/03/2020

Phạm văn sang

Nhân viên Bảo vệ

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 25/03/2020

Lê Trường An

Bảo vệ giữ xe

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bình Dương

Ngày cập nhật: 24/03/2020

lê văn học

bảo vệ, giao hàng

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 24/03/2020

Nhất

Tìm Việc Trong Coi. Kho Xưởng. Nhà Vườn Chăn Nuôi

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 24/03/2020

Đinh Đạo

Lao động phổ thông

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 23/03/2020

Nguyễn Bằng Giang

Nhân viên Bảo vệ

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 23/03/2020

LÊ QUỐC THỊNH

Bảo Vệ

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Cần Thơ

Ngày cập nhật: 23/03/2020

Mr Thái

Nhân viên Bảo vệ

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bình Dương

Ngày cập nhật: 21/03/2020