TẤT CẢ ỨNG VIÊN

Phạm Phi Toàn

Chuyên Viên Kỹ Thuật

Kinh nghiệm: 5 - 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bình Dương

Ngày cập nhật: 01/06/2020

Trần Thị Xương

Nhân Viên phòng Lab

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 01/06/2020

Lê Minh Toàn

Nhân Viên R&d / Phòng Lab

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh,Bình Dương

Ngày cập nhật: 30/05/2020

Nguyễn Thành Long

Kỹ Sư Vô Cơ - Điện Hóa

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Bắc Giang,Bắc Ninh

Ngày cập nhật: 30/05/2020

Đỗ Văn Đen

Bảo Vệ Thực Vật

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Cần Thơ

Ngày cập nhật: 30/05/2020

Trương Diễm Hạnh

Nhân Viên Phòng Thí Nghiệm

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh,Bình Dương,Đồng Nai.

Ngày cập nhật: 30/05/2020

Võ Thị Thảo Sương

Nhân Viên Phòng Lab, R&d, Qa/qc

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đồng Nai

Ngày cập nhật: 30/05/2020

Phạm Đình Thuân

Nhân viên Kỹ thuật Môi trường

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 29/05/2020

Dương Văn Lộc

Nhân Viên QA / QC

Kinh nghiệm: 5 - 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bình Dương

Ngày cập nhật: 29/05/2020

Phạm Đặng Phương Thi

Nhân Viên Kỹ Thuật Hóa Học

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 29/05/2020

Trần Đình Hảo

Nhân Viên Phòng Kiểm Nghiệm

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bình Dương

Ngày cập nhật: 29/05/2020

Nguyễn Thị Ngọc Diệp

Nhân Viên Phòng Lab

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Vĩnh Long

Ngày cập nhật: 29/05/2020

Trần Văn Á Em

Nhân Viên Kỹ Thuật Hóa Học

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Bình Dương

Ngày cập nhật: 28/05/2020

Dương Thanh Nga

Kỹ Thuật Hóa Học

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 28/05/2020

PHẠM THỊ XUÂN MAI

Nhân Viên Ngành Hóa

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Cần Thơ

Ngày cập nhật: 27/05/2020

Nguyễn Thị Tú Quyên

Kỹ Sư Hóa Học

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh,Bến Tre,Tiền Giang.

Ngày cập nhật: 26/05/2020

Tống Minh Tâm

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng

Kinh nghiệm: 5 - 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh,Bến Tre

Ngày cập nhật: 26/05/2020

Đào Thị Huyền

giáo viên sinh học

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Đà Nẵng

Ngày cập nhật: 25/05/2020

Trần Công Thành

Kỹ Sư Hóa Học

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Tiền Giang

Ngày cập nhật: 23/05/2020

Trần Thị Ngọc Ngân

Công Nghệ Sinh Học

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Bình Dương

Ngày cập nhật: 23/05/2020