TẤT CẢ ỨNG VIÊN

Dương Phú Trung Đức

Nhân Viên Kỹ Thuật Hóa Học

Kinh nghiệm: 5 - 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Quảng Nam

Ngày cập nhật: 09/06/2020

Phan Trung

Kỹ Sư Hóa Học

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 09/06/2020

Trần Thị Thùy Trang

Giáo Viên Hóa

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Đà Nẵng,Quảng Nam

Ngày cập nhật: 09/06/2020

Nguyễn Đăng Vũ

Kỹ Sư Hóa Học

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 09/06/2020

Nguyễn Quốc Thọ

Trưởng Phòng Kiểm Nghiệm

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bình Dương,Hồ Chí Minh,Đồng Nai.

Ngày cập nhật: 09/06/2020

Mầu Thị Phương Lan

Dược Sĩ

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 09/06/2020

Hoàng Thị Mỹ Hạnh

Nhân viên bán thuốc

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 09/06/2020

Nguyễn Hồng Liên Phương

Nhân viên tư vấn, chăm sóc khách hàng lĩnh vực y tế, kiểm nghiệm viên, QA, QC

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 09/06/2020

Phạm Mai Hải Nam

nhân viên kcs

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Chưa cập nhật

Ngày cập nhật: 08/06/2020

Lê Lương Ân

Trưởng Nhóm QA

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh,Bình Dương

Ngày cập nhật: 08/06/2020

Lê Ngọc Minh Thư

Nhân viên phòng thí nghiệm

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Long An

Ngày cập nhật: 07/06/2020

Phan Văn Hoài Anh

Nhân Viên Iso

Kinh nghiệm: 5 - 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bình Dương

Ngày cập nhật: 06/06/2020

Phạm Hồng Tuấn Anh

Kỹ Sư Nông Nghiệp

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Quảng Nam

Ngày cập nhật: 06/06/2020

Nguyễn Thị Bảo Uyên

Hóa- môi trường

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh,Quảng Nam

Ngày cập nhật: 06/06/2020

Phạm Thị Thu Hà

Kỹ Sư Chất Lượng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Nam Định

Ngày cập nhật: 06/06/2020

Huỳnh Công Tính

Nhân Viên Nghiên Cứu

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: An Giang

Ngày cập nhật: 06/06/2020

Bùi Thị Ngọc Yến

Nhan viên tư vấn - Hóa sinh học

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Cần Thơ

Ngày cập nhật: 06/06/2020

Trần Thị Thùy Vân

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đồng Nai

Ngày cập nhật: 05/06/2020

Đình Điểm

kỹ thuật phòng lab

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Bắc Ninh

Ngày cập nhật: 05/06/2020

Phạm Tuấn Cường

Nhân Viên Phòng Lab

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: An Giang

Ngày cập nhật: 04/06/2020