TẤT CẢ ỨNG VIÊN

Phạm Đình Thuân

Nhân viên Kỹ thuật Môi trường

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 29/05/2020

Dương Văn Lộc

Nhân Viên QA / QC

Kinh nghiệm: 5 - 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bình Dương

Ngày cập nhật: 29/05/2020

Phạm Đặng Phương Thi

Nhân Viên Kỹ Thuật Hóa Học

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 29/05/2020

Trần Đình Hảo

Nhân Viên Phòng Kiểm Nghiệm

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bình Dương

Ngày cập nhật: 29/05/2020

Nguyễn Thị Ngọc Diệp

Nhân Viên Phòng Lab

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Vĩnh Long

Ngày cập nhật: 29/05/2020

Trần Văn Á Em

Nhân Viên Kỹ Thuật Hóa Học

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Bình Dương

Ngày cập nhật: 28/05/2020

Dương Thanh Nga

Kỹ Thuật Hóa Học

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 28/05/2020

PHẠM THỊ XUÂN MAI

Nhân Viên Ngành Hóa

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Cần Thơ

Ngày cập nhật: 27/05/2020

Nguyễn Thị Tú Quyên

Kỹ Sư Hóa Học

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh,Bến Tre,Tiền Giang.

Ngày cập nhật: 26/05/2020

Tống Minh Tâm

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng

Kinh nghiệm: 5 - 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh,Bến Tre

Ngày cập nhật: 26/05/2020

Đào Thị Huyền

giáo viên sinh học

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Đà Nẵng

Ngày cập nhật: 25/05/2020

Trần Công Thành

Kỹ Sư Hóa Học

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Tiền Giang

Ngày cập nhật: 23/05/2020

Trần Thị Ngọc Ngân

Công Nghệ Sinh Học

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Bình Dương

Ngày cập nhật: 23/05/2020

Vũ Nguyễn Thanh Trung

dầu khí hóa chất

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 23/05/2020

Hồ Quốc Trung

Nhân Viên Kỹ Thuật Hóa

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 22/05/2020

Thái Thị Hồng Loan

Nhân Viên QC / QA

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bình Dương

Ngày cập nhật: 22/05/2020

Trần Thị Mộng Khang

Nhân Viên Phòng Thí Nghiệm

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 22/05/2020

Phạm Thị Ngọc

Nhân Viên Phòng Thí Nghiệm

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh,Bình Dương

Ngày cập nhật: 22/05/2020

Cao Thị Ngọc Huyền

Nhân Viên Qa,qc

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Bình Dương,Đồng Nai,Hồ Chí Minh.

Ngày cập nhật: 22/05/2020

Phan Văn Hải

Nhân Viên Thu Mua

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bình Dương

Ngày cập nhật: 22/05/2020