TẤT CẢ ỨNG VIÊN

Nguyễn Đoàn Trung Linh

Nhân viên IT phần cứng / mạng

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 13/08/2020

LÊ THANH VINH

lập trình viên

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 13/08/2020

Trần Trọng Dũng

Tìm Việc Lắp Đặt Setup Camera

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 13/08/2020

Đặng Đỗ Cao Cường

IT Phần cứng- mạng

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bình Dương

Ngày cập nhật: 12/08/2020

Nguyễn Trung hiếu

công nghệ thông tin

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 12/08/2020

Phạm Trọng Hiếu

Nhân viên It Phần Cứng

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Cần Thơ

Ngày cập nhật: 12/08/2020

Thông Trương

Nhân viên bảo trì điện thoại, máy tính

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Cần Thơ

Ngày cập nhật: 10/08/2020

NGUYỄN MINH LÂN

Điều phối giao hàng

Kinh nghiệm: 5 - 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Tây Ninh

Ngày cập nhật: 08/08/2020

NGUYỄN MINH LÂN

Điều phối giao hàng

Kinh nghiệm: 5 - 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Tây Ninh

Ngày cập nhật: 08/08/2020

Lương Hữu Công

Nhân Viên Kỹ Thuật IT phần cứng mạng

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 07/08/2020

ĐỖ THANH TẤN

Nhân viên Sửa Chữa Lắp Ráp Máy Tính

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Cần Thơ

Ngày cập nhật: 07/08/2020

Hiếu Nguyễn Trung

IT

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Bình Dương

Ngày cập nhật: 06/08/2020

Văn Tiến Trung

Kỹ Thuật Tin Học Hoặc Thủ Kho

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 05/08/2020

Huynh Le Bao Vinh

công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Chưa cập nhật

Ngày cập nhật: 05/08/2020

ĐỖ MINH THẮNG

kỸ THUẬT VIÊN IT - CAMERA - NETWORK

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 04/08/2020

Nguyen Duc Vinh

Nhân viên IT phần cứng mạng

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 03/08/2020

Thanh bypass

nhân viên IT

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 01/08/2020

Nguyễn Trung Tính

Nhân Viên IT

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Cần Thơ

Ngày cập nhật: 31/07/2020

HUỲNH VĂN TÍNH

Nhân viên IT phần cứng / mạng

Kinh nghiệm: 5 - 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Cần Thơ,Vĩnh Long

Ngày cập nhật: 30/07/2020

Pham Tuan

IT mạng cứng - Hành chính văn phòng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 30/07/2020