TẤT CẢ ỨNG VIÊN

Lê Thành Sỹ

nhân viên IT

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 13/08/2020

LÊ THANH VINH

lập trình viên

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 13/08/2020

Hoàng Văn Khanh

Nhân viên IT phần mềm

Kinh nghiệm: 5 - 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội,Thái Nguyên

Ngày cập nhật: 13/08/2020

Nguyễn Trung hiếu

công nghệ thông tin

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 12/08/2020

Lý Duy Khánh

Nhân Viên IT phần mềm

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Cần Thơ,Vĩnh Long,Tiền Giang.

Ngày cập nhật: 11/08/2020

Phạm Trường An

Nhân Viên IT

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Cần Thơ

Ngày cập nhật: 11/08/2020

Võ Đức Tuân

Nhân viên IT mềm - Lập trình

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 10/08/2020

Trương Thị Thùy

Lập trình viên IT phần mềm

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Cần Thơ

Ngày cập nhật: 10/08/2020

Nguyễn Hải Phong

IT phần mềm / Hành chính văn phòng

Kinh nghiệm: 5 - 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Cần Thơ

Ngày cập nhật: 10/08/2020

Lê Phú Huy

Nhân viên IT mềm

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 08/08/2020

Nguyễn Đức Hoàn

Lập trình viên IT phần mềm

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 08/08/2020

Nguyễn Văn Quảng

IT

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 07/08/2020

Phan Văn Đầy

Nhân Viên IT phần mềm

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Sóc Trăng,Cần Thơ

Ngày cập nhật: 07/08/2020

Lê Quang Long

Nhân Viên Bán Thời Gian

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 07/08/2020

nguyễn Công Quyền

tester

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Chưa cập nhật

Ngày cập nhật: 07/08/2020

phạm văn lợi

IT phần mềm - Sinh viên làm thêm

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 07/08/2020

Võ Trọng Nghĩa

Nhân Viên IT phần mềm

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Cần Thơ,Vĩnh Long,Hậu Giang.

Ngày cập nhật: 07/08/2020

trịnh huỳnh đức

Sinh viên làm thêm - Công nghệ thông tin IT Phàn mềm

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 07/08/2020

Nguyễn Thanh Chí Sốm

Nhân Viên IT

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Cần Thơ

Ngày cập nhật: 07/08/2020

Đào quang nam

Lập trình IT phần mềm

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 06/08/2020