TẤT CẢ ỨNG VIÊN

Nguyễn Ánh Hồng

Kê toán tổng hợp

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 02/12/2020

Trần Thị Ngọc Dung

Kế toán

Kinh nghiệm:

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 02/12/2020

Nguyễn Thị Kim Anh

Trợ lý, Kế toán

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 02/12/2020

Nguyễn Thị Hồng Thơ

Nhân viên kế toán

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Cần Thơ

Ngày cập nhật: 02/12/2020

Nguyễn Thị Tâm Chính

Nhân viên kế toán nội bộ

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 02/12/2020

Trần Thái Nguyệt Thu

Kế toán

Kinh nghiệm:

Nơi làm việc: Bình Dương

Ngày cập nhật: 02/12/2020

Hoàng Thi Mỹ Sang

Nhân Viên kế toán

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 01/12/2020

Nguyễn Kiều Oanh

Nhân Viên Kế Toán

Kinh nghiệm: 5 - 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Cần Thơ

Ngày cập nhật: 01/12/2020

Trần Thị Thúy

Nhân viên kế toán tổng hợp, kế toán thuế

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 01/12/2020

Nguyễn Thị Diem

Nhân viên kế toán

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Phú Yên

Ngày cập nhật: 01/12/2020

NGUYỄN THỊ TRÚC LINH

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 01/12/2020

Phạm Hải Anh

Kế toán tổng hợp

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 01/12/2020

Ánh Tuyết

Thực tập sinh kế toán

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 01/12/2020

Mai Phuong Lam

Khai báo Thuế

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Cần Thơ

Ngày cập nhật: 01/12/2020

Phan Thị Luyến

Nhân Viên Kế Toán

Kinh nghiệm:

Nơi làm việc: Đồng Nai

Ngày cập nhật: 01/12/2020

Kiều Thùy Trang

kế toán tổng hợp

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Chưa cập nhật

Ngày cập nhật: 30/11/2020

Nguyễn Thị Hồng Thơm

Nhân viên kế toán, hành chính nhân sự.

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Khánh Hòa

Ngày cập nhật: 30/11/2020

lê thị thảo

nhân viên kế toán

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đồng Nai

Ngày cập nhật: 30/11/2020

Trần Văn Kia

Nhân viên Thủ kho

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Cần Thơ

Ngày cập nhật: 30/11/2020

Nguyễn Hiệp

Kế toán

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hải Phòng

Ngày cập nhật: 30/11/2020