TẤT CẢ ỨNG VIÊN

Khánh Linh

Kế Toán, Kiểm Toán

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Chưa cập nhật

Ngày cập nhật: 05/08/2020

Nguyễn thị vân

Nhân viên kế toán - Thu Ngân

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Tĩnh

Ngày cập nhật: 05/08/2020

Yên Lý

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng, Kế toán

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bạc Liêu

Ngày cập nhật: 05/08/2020

Trần Quốc Hoàn

Nhân viên kinh doanh, nhân viên kế toán

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Quảng Ninh

Ngày cập nhật: 05/08/2020

Trần Thị Thiếu

Kế toán trưởng/kế toán tổng hợp/kế toán viên

Kinh nghiệm:

Nơi làm việc: Bình Dương

Ngày cập nhật: 05/08/2020

Nguyễn Thị Hồng Lên

Nhân viên Thu Ngân, Bán Hàng buổi tối

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 05/08/2020

Lê Giang

Nhân Viên Kế Toán Kho

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đồng Nai

Ngày cập nhật: 05/08/2020

Ly Mai

Nhân Viên Kế Toán Thuế

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bình Dương

Ngày cập nhật: 05/08/2020

Đào Trần Kim Thanh

Kế toán

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Chưa cập nhật

Ngày cập nhật: 05/08/2020

Nguyễn Thị Thúy

Nhân viên kế toán

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Chưa cập nhật

Ngày cập nhật: 05/08/2020

Nguyễn Thị Tuyên

Hành chính văn phòng-Tổ chức sự kiện - Kế toán

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 05/08/2020

Đinh Thị Ngọc Hà

Kế toán / Kiểm toán

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 05/08/2020

nguyễn thị thu ngân

Hành chính văn phòng - Kế toán

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 05/08/2020

Hà Thị Hồng Thủy

Kế toán

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 05/08/2020

Võ Thị Ngọc Trâm

hành chính thêm ca tối

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 05/08/2020

nguyễn thị diệu

Kế Toán Nội Bộ, NVVP, Kt Kho

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Long An

Ngày cập nhật: 05/08/2020

Đàm văn Lẩy

Kế Toán hoặc quản lý sản xuất

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hưng Yên

Ngày cập nhật: 05/08/2020

Bùi Nguyên Anh

Nhân Viên Kế Toán

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Cần Thơ

Ngày cập nhật: 05/08/2020

nguyễn thị thu lanh

kế toán viên

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 04/08/2020

phan hồng

bán hàng, thu ngân kế toán, kho

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 04/08/2020