TẤT CẢ ỨNG VIÊN

võ thanh hương

kế toán

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Chưa cập nhật

Ngày cập nhật: 30/05/2020

Võ Minh Hằng

Kế Toán Trưởng

Kinh nghiệm:

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 30/05/2020

Nguyễn Thị Hằng

Kế toán viên

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 30/05/2020

Đinh Thị Long

Kế toán viên

Kinh nghiệm: 5 - 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 30/05/2020

Nguyễn Thanh Tú

Kế toán viên

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: An Giang,Cần Thơ

Ngày cập nhật: 30/05/2020

Lê Khắc Hùng

Kế toán viên

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 30/05/2020

Đỗ Thị Thanh Nhàn

Kế Toán Trưởng, Kế Toán Tổng Hợp

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 30/05/2020

Nguyễn Thị Mỹ Lan

Kế Toán Tổng Hợp

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 30/05/2020

Vanminhhoai Do

Nhân Viên Thủ Kho

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Cần Thơ

Ngày cập nhật: 30/05/2020

Bùi Thị Thuỳ Tâm

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Long An

Ngày cập nhật: 30/05/2020

Lâm Huỳnh Nương

Nhân Viên Kế Toán

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 30/05/2020

Phạm Quốc Phong

Kế Toán Trưởng / Kế Toán Tổng Hợp

Kinh nghiệm:

Nơi làm việc: Đồng Nai

Ngày cập nhật: 30/05/2020

Vũ Trí Thức

Nhân Viên Kế Toán

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 30/05/2020

Nguyễn Thị Bình

Nhân Viên Kế Toán Tổng hợp

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 30/05/2020

Nguyễn Thụy Hồng Diễm

Nhân Viên Kế Toán

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 30/05/2020

Phạm Lý Vương

Nhân Viên Kho - Thủ Kho

Kinh nghiệm: 5 - 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 30/05/2020

Bùi Thị Huyền Trang

Nhân Viên Kế Toán

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 30/05/2020

Nguyễn Trọng Nhân

Nhân Viên Kế Toán Kho

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Long An

Ngày cập nhật: 30/05/2020

Trần Thị Kim Loan

Nhân Viên Kế Toán

Kinh nghiệm:

Nơi làm việc: Long An

Ngày cập nhật: 30/05/2020

Nguyễn Thu Trang

Kế toán kho, thủ kho

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hải Phòng

Ngày cập nhật: 30/05/2020