TẤT CẢ ỨNG VIÊN

Minh Toan

Làm Kho Hoặc Đóng Gói

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 26/05/2020

Trần Thanh Sang

Kế hoạch sản xuất

Kinh nghiệm:

Nơi làm việc: Bình Định

Ngày cập nhật: 26/05/2020

Trần Thị Hồng

lao động phổ thông

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 26/05/2020

Đỗ Đức Hải

Sản xuất điện tử

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Chưa cập nhật

Ngày cập nhật: 25/05/2020

Hoàng Thị Hiếu

Công nhân

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đắk Lắk

Ngày cập nhật: 25/05/2020

TRAN THANH VŨ

đóng gói

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Chưa cập nhật

Ngày cập nhật: 24/05/2020

trương thanh sang

lđpt hoặc phụ hàn

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Chưa cập nhật

Ngày cập nhật: 24/05/2020

nguyễn thị ngọc nhi

lao động phổ thông, bán hàng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đà Nẵng

Ngày cập nhật: 22/05/2020

ly cam van

lao động phổ thông

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Chưa cập nhật

Ngày cập nhật: 22/05/2020

Võ Văn Anh

Công nhân

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh,Nghệ An

Ngày cập nhật: 22/05/2020

nguyen thi truc le

cty may

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Chưa cập nhật

Ngày cập nhật: 20/05/2020

Nguyễn Văn Thương

Hành chính văn phòng

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 18/05/2020

Lê văn Tùng

lao động phổ thông

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đồng Nai

Ngày cập nhật: 15/05/2020

trần văn kiên

nhân viên kĩ thuật tòa nhà

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hà Nội,Bắc Ninh

Ngày cập nhật: 15/05/2020

Nguyễn Thị ánh Hồng

qc. công nghệ thực phẩm

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Chưa cập nhật

Ngày cập nhật: 13/05/2020

nguyễn ngọc khang

lao động phổ thông

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 12/05/2020

vũ yên

lao động phổ thông

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 12/05/2020

Thái Chiến

Sản Xuất

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Chưa cập nhật

Ngày cập nhật: 12/05/2020

Nguyễn Thành Đô

Công nhân viên tại huyện Thanh Liêm

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Chưa cập nhật

Ngày cập nhật: 11/05/2020

hồng văn lộc

nhân viên kiểm soát chất lượng

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Chưa cập nhật

Ngày cập nhật: 09/05/2020