TẤT CẢ ỨNG VIÊN

Nguyễn Minh Tiến

Kỹ Sư Xây Dựng

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 02/12/2020

Nguyễn Văn Thảo

Kỹ Sư Cơ Khí

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 02/12/2020

Bùi Đức Long

Kỹ Sư Xây Dựng

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 02/12/2020

dương văn thành

Kỹ thuật máy móc- Cơ khí

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Vĩnh Phúc

Ngày cập nhật: 02/12/2020

Lê Huy Nam

Kỹ thuật chế biến thực phẩm

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Thanh Hóa

Ngày cập nhật: 02/12/2020

Nguyễn Bá Vinh

Kỹ thuật ép nhựa

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hải Dương,Hải Phòng

Ngày cập nhật: 02/12/2020

Nguyễn Thị Phương

KỸ S Ư X Â Y D Ự N G

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 02/12/2020

NGUYỄN ĐẠI MẠNH

KỸ SƯ XÂY DƯNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Kinh nghiệm: 5 - 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 02/12/2020

Phan Ngọc Quân

Thợ gỗ công nghiệp

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đà Nẵng

Ngày cập nhật: 02/12/2020

Minh Hải

Kỹ Sư Xây Dựng

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bắc Ninh

Ngày cập nhật: 01/12/2020

Nguyễn Văn Cường

Nhân viên kĩ thuật bảo dưỡng

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 01/12/2020

Lê Văn Đoàn

Kỹ sư vật liệu xây dựng

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 01/12/2020

Nguyễn Hoàng Hiệp

Tự động hóa

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 01/12/2020

LÊ VĂN SƠN

Kỹ Sư Xây Dựng

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 01/12/2020

Bùi Xuân Duy

Kỹ sư xây dựng

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 01/12/2020

Huỳnh Trọng Tâm

Kỹ Sư Cơ Khí

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Kiên Giang

Ngày cập nhật: 01/12/2020

Võ Quỳnh

môi trường làm việc tốt, chế độ đãi ngộ tốt

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội,Bắc Ninh,Thái Nguyên.

Ngày cập nhật: 30/11/2020

Nguyễn Huy Đạt

kĩ thuật cơ điện

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đồng Nai

Ngày cập nhật: 30/11/2020

Nguyễn quốc toản

Kỹ Thuật, Thiết Kế Tiếng Nhật

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 30/11/2020

Nguyen Van Thanh

Kỹ sư xây dựng

Kinh nghiệm:

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 30/11/2020