TẤT CẢ ỨNG VIÊN

Ngô Tấn Thành

Kỹ sư hạ tầng kỹ thuật đô thị, Quy hoạch

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 30/05/2020

Đặng Trường Long

Nhân Viên Kỹ Thuật Xây Dựng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 30/05/2020

Nguyễn Kế Hào

Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Khí

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Cần Thơ

Ngày cập nhật: 30/05/2020

Đào Nguyên Hiếu

Quản Lý Đội Cơ Giới, Phòng Vật Tư

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nam,Nam Định,Hà Nội.

Ngày cập nhật: 30/05/2020

Nguyễn Trường Sơn

Kỹ Sư Xây Dựng

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh,Bình Dương

Ngày cập nhật: 30/05/2020

Trần cao bằng

Ky thuat dien tu

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Tĩnh

Ngày cập nhật: 30/05/2020

Cao Tiến Vĩnh

Ky thuat dien tu

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bắc Ninh

Ngày cập nhật: 30/05/2020

Nguyễn Bá Cảnh

Kỹ Sư Điện

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 30/05/2020

Đoàn Bế Đô

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Tử

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bắc Ninh

Ngày cập nhật: 30/05/2020

Đỗ Văn Tiến

Kỹ Sư Tự Động Hóa

Kinh nghiệm: 5 - 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 30/05/2020

Văn Toàn

điện lạnh

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 30/05/2020

nguyễn tấn đạt

bảo trìl

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Chưa cập nhật

Ngày cập nhật: 30/05/2020

Nguyễn viết Tuấn

kỹ thuật điện

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 30/05/2020

Nguyen Van Tung

nhân viên kỹ thuât mạng

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Quảng Ninh

Ngày cập nhật: 30/05/2020

Phạm Thành

Điện Công Nghiệp

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Thanh Hóa

Ngày cập nhật: 30/05/2020

VÕ ĐÌNH CHƯƠNG

kỹ thuật lắp đặt

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Đà Nẵng

Ngày cập nhật: 30/05/2020

Trịnh Duy Phú

kỹ thuật điện

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bình Dương

Ngày cập nhật: 30/05/2020

Trương Hoàng Khôi

kỹ thuật điện

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đồng Nai

Ngày cập nhật: 30/05/2020

Hoàng Vỹ Thượng

Kĩ Sư Cơ điện tử

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Chưa cập nhật

Ngày cập nhật: 29/05/2020

Phan Văn Đốc

Kỹ sư thiết kế 2D, 3D, CAD

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Chưa cập nhật

Ngày cập nhật: 29/05/2020