HỒ SƠ ỨNG VIÊN Lao động phổ thông

Lê Nguyễn Thiên Nhi

pha chế hoặc nhân viên văn phòng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Chưa cập nhật

Ngày cập nhật: 15/01/2021

Trác Văn Hoàng

Nhân viên bán hàng - nhân viên kho

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 15/01/2021

Hoàng Đức

Lao động phổ thông

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 15/01/2021

Đồng văn duy

Lao động phổ thông

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 15/01/2021

Nguyễn Văn Tú

Lao động phổ thông - Thự là ủi

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 15/01/2021

Ngô Văn Quân

Lao động phổ thông

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 15/01/2021

Nguyễn Mạnh Tuấn

Lao động phổ thông

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 15/01/2021

Nguyễn Khắc Huy

Lao động phổ thông

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bình Dương

Ngày cập nhật: 15/01/2021

nguyễn thị tuyền

Lao động phổ thông

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 15/01/2021

Nguyễn đức thắng

Lao động phổ thông

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 15/01/2021

TRẦN QUAN

Phụ hồ

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 15/01/2021

Minh Anh

Lao động phổ thông

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đà Nẵng

Ngày cập nhật: 15/01/2021

Lê Xuân Đình

Thợ xây

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 15/01/2021

Lê Hoài Chí Bảo

Lao động phổ thông

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 15/01/2021

Nguyễn Đức Thịnh

Lao động phổ thông

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 15/01/2021

Anh Thư

Lao động phổ thông

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Long An

Ngày cập nhật: 15/01/2021

nguyễn văn tuấn

Công Nhân Sản Xuất

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đà Nẵng

Ngày cập nhật: 15/01/2021

Vũ Viết Cao

Thợ sơn

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 15/01/2021

Trần Phúc Lộc

Lao động phổ thông

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đà Nẵng

Ngày cập nhật: 15/01/2021

Bui Duy Hùng

Phụ hồ

Kinh nghiệm:

Nơi làm việc: Bình Dương

Ngày cập nhật: 15/01/2021