TẤT CẢ ỨNG VIÊN

hà văn sơn

lao dông pho thòg

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Chưa cập nhật

Ngày cập nhật: 29/05/2020

phạm Công Thành

công việc ổn định lâu dài

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Chưa cập nhật

Ngày cập nhật: 29/05/2020

Đặng Tấn Tài

muốn kiếm một công việc nhẹ nhàn ổn định lương cao bằng 7/12

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Chưa cập nhật

Ngày cập nhật: 28/05/2020

Nguyễn Trần thanh tuấn

Công Nhân Sản Xuất

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 28/05/2020

Nguyễn văn cảnh

Lao động phổ thông

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Thanh Hóa

Ngày cập nhật: 28/05/2020

Lê Hoàng Thuận

lao động phổ thông, hành chính văn phòng

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 28/05/2020

Pham Van Thua

Lao dong phổ thông

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Tiền Giang

Ngày cập nhật: 28/05/2020

đoàn thế dương

vân tai ,kho

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Chưa cập nhật

Ngày cập nhật: 28/05/2020

võ minh vũ

pha chế, giao nhận, lao động

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 28/05/2020

Nguyễn Văn Đen

Công nhân bóc Xếp - bảo vệ

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bến Tre

Ngày cập nhật: 28/05/2020

Trần Minh Bảo

lao động phổ thông

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 28/05/2020

Hoàng Dư

lao động phổ thông

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Kiên Giang

Ngày cập nhật: 28/05/2020

Lê Quang Bảo

lao động phổ thông

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 28/05/2020

Cao Văn Bình

Công Nhân Điện

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Quảng Nam

Ngày cập nhật: 28/05/2020

Nguyễn Văn Hải

Lao động phổ thông

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Lào Cai

Ngày cập nhật: 28/05/2020

Trần Vũ Minh Hoàng

lao động phổ thông

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Kiên Giang

Ngày cập nhật: 28/05/2020

Hà Tiến Cương

Nhân Viên Thu Mua

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 28/05/2020

Kiet Ngô Văn

lao động phổ thông

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Bình Dương

Ngày cập nhật: 28/05/2020

Võ Thanh Nhật

Lao Động Phổ Thông

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Trà Vinh

Ngày cập nhật: 28/05/2020

Lê Văn Thính

Nhân Viên Sản Xuất

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bắc Ninh

Ngày cập nhật: 28/05/2020