TẤT CẢ ỨNG VIÊN

Cao Thị Kim Cúc

Luật-Pháp Lý

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Chưa cập nhật

Ngày cập nhật: 13/08/2020

Phạm Thị Dung

nhân viên pháp lý

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 13/08/2020

Phạm Thanh Thảo

Hành chính nhân sự

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Chưa cập nhật

Ngày cập nhật: 13/08/2020

Bùi Thị Thu Hương

Nhân viên pháp lý

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 12/08/2020

VÕ KIỀU HÂN

Nhân Viên Pháp Lý

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 12/08/2020

TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG

Nhân Viên Pháp Lý

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 12/08/2020

Nguyễn Hải Dương

Nhân Viên Pháp Lý

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 12/08/2020

LÊ THỊ HÀ

Nhân Viên Pháp Lý

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 12/08/2020

NGUYỄN HỮU DOANH

Nhân Viên Pháp Lý

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 12/08/2020

NGUYỄN THỊ MỸ CHI

Nhân Viên Pháp Lý

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 12/08/2020

TRẦN HỒNG PHƯƠNG UYÊN

Nhân Viên Pháp Lý

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 12/08/2020

phan thị hương giang

Nhân Viên Pháp Lý

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 12/08/2020

NONG THI DEP

Chuyên viên Pháp Lý

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 12/08/2020

NGUYỄN ĐINH NHẬT QUÍ

Nhân Viên Pháp Lý

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 12/08/2020

MAI XUÂN LƯƠNG

Nhân Viên Pháp Lý

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 12/08/2020

Trương thị phương Giang

Thực tập sinh luật

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 12/08/2020

Bùi Thị Thu Hường

Luật - Pháp lý

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Đắk Lắk,Hồ Chí Minh,Bình Dương.

Ngày cập nhật: 11/08/2020

Nguyễn Thị Thương

PHÁP CHẾ

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hải Phòng

Ngày cập nhật: 11/08/2020

Nguyễn Kim Trang

Nhân Viên Luật -Pháp lý, Hành chính Văn phòng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Cần Thơ

Ngày cập nhật: 11/08/2020

Võ Quốc Khan

Hành chính văn phòng -Pháp lý

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Cần Thơ,An Giang

Ngày cập nhật: 10/08/2020