HỒ SƠ ỨNG VIÊN Ngân hàng - Chứng khoán - Đầu tư

Phan Thành Dũng

chuyên viên phê duyệt tín dụng

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 13/05/2021

Lê Ngọc Hân

Giao Dịch Viên

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 12/05/2021

Thủy Tiên

GIAO DỊCH VIÊN

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Đắk Nông

Ngày cập nhật: 12/05/2021

Lữ Ngọc Hoàng Ân

Chuyên viên thẩm định thẻ tín dụng

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 12/05/2021

Văn Thị Hồng Ánh

Giao Dịch Viên

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 12/05/2021

Nguyễn Thị Kiều Anh

ỨNG TUYỂN VỊ TRÍ : NHÂN VIÊN ĐIỀU PHỐI

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Phú Thọ

Ngày cập nhật: 12/05/2021

Minh Hương

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN ĐẦU TƯ

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 11/05/2021

bùi thị thanh hà

nhân viên ngân hàng

Kinh nghiệm: 5 - 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đồng Nai

Ngày cập nhật: 11/05/2021

Phan Thanh Cần

nhân viên tư vấn tín dụng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh,Bình Dương

Ngày cập nhật: 10/05/2021

Nguyễn Văn Đạt

trưởng phòng xử lý nợ

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 08/05/2021

Nguyen Ngoc Nga

Nhân viên ngân hàng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 08/05/2021

Hứa Lê Hoàng Kim

Chuyên viên ngân hàng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 07/05/2021

Nguyễn Ngọc Duy Đức

Hành chính văn phòng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Chưa cập nhật

Ngày cập nhật: 06/05/2021

Nguyễn Hồng Vân

nhân viên văn phòng

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 05/05/2021

Nguyễn Thuỳ Dương

Nhân viên kinh doanh

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hải Phòng

Ngày cập nhật: 05/05/2021

vũ viết trưởng

admin, kinh doanh

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 04/05/2021

phan công bằng

Luật, pháp lý

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đà Nẵng,Gia Lai,Kon Tum.

Ngày cập nhật: 04/05/2021

Phạm Thị Như Giang

Chuyên viên Hỗ Trợ Tín Dụng

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 04/05/2021

Nguyễn Trung Kiên

Ngân hàng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Chưa cập nhật

Ngày cập nhật: 27/04/2021

HOÀNG TRỌNG NHÂN

bất động sản

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Chưa cập nhật

Ngày cập nhật: 27/04/2021