TẤT CẢ ỨNG VIÊN

Nguyễn Thị Thúy Lan

Nhân sự

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Vĩnh Phúc

Ngày cập nhật: 30/05/2020

Lê Thị Ngọc Dung

Nhân Viên Văn Phòng (Biết Tiếng Anh)

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 30/05/2020

Bùi Hồ Bảo

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 30/05/2020

Hà Hoàng Nhung

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Kinh nghiệm: 5 - 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 30/05/2020

Nguyễn Thị Lan Hương

Hanh chính văn phòng- CHuyên viên kinh doanh - Nhan su

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 30/05/2020

Nguyễn Đức Trọng

Quản Lý Hành Chính Nhân Sự

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 30/05/2020

Trịnh Thị Huyền Trang

Nhân Sự / Nhân Viên Chế Độ Chính Sách

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 30/05/2020

Nguyễn Thị Quỳnh Như

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 30/05/2020

Phan Tấn Đạt

Nhân Viên Hành Chính, Nhân Sự, Pháp Chế, Trợ Lý

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Cần Thơ

Ngày cập nhật: 30/05/2020

Võ Ngọc Tại

Hành chính văn phòng - nhân sự

Kinh nghiệm:

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 30/05/2020

Nguyễn Hoàng Khánh Ngọc

Quản Lý Nhân Sự

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Cần Thơ

Ngày cập nhật: 30/05/2020

Trương Thị Hồng

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bình Dương

Ngày cập nhật: 30/05/2020

Phan Kim Quyên

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bình Định

Ngày cập nhật: 30/05/2020

Nguyễn Thị Mai Trinh

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 30/05/2020

Lê Anh Dũng

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bình Dương,Hồ Chí Minh,Đồng Nai.

Ngày cập nhật: 30/05/2020

Phan Hữu Vinh

Quản lý nhân sự

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bình Dương

Ngày cập nhật: 30/05/2020

Lê Châu Tiến

Hành Chính Nhân Sự

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Khánh Hòa

Ngày cập nhật: 30/05/2020

Nguyễn Thị Ngọc Kim

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 30/05/2020

Chế Viết Vương

nhân viên hành chính nhân sự

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đà Nẵng

Ngày cập nhật: 30/05/2020

Hà Thế Doanh

Nhân Viên Hành Chính Tổng Hợp

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 30/05/2020