TẤT CẢ ỨNG VIÊN

Lê Nguyễn minh khanh

Nhân sự

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 02/12/2020

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Nhân Viên Văn Phòng nhân sự

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Long An

Ngày cập nhật: 02/12/2020

Nguyễn minh nhã

Nhân sự

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Ngày cập nhật: 02/12/2020

Đặng Thị Ngọc Ánh

Nhân sự

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 02/12/2020

Võ Ngọc Trâm

Nhân Viên Hành Chính-Nhân Sự

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Cần Thơ

Ngày cập nhật: 01/12/2020

Phan Xuân Trúc

hành chính nhân sự

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 01/12/2020

NGUYỄN BẢO NGỌC

Hành chính nhân sự

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 01/12/2020

NGUYỄN QUỲNH ANH

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 01/12/2020

Nguyễn Minh Nhất

Nhân sự

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 30/11/2020

Nguyễn Thị Hồng Thơm

Nhân viên kế toán, hành chính nhân sự.

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Khánh Hòa

Ngày cập nhật: 30/11/2020

Lê thị thanh thuỷ

Hành chính văn phòng nhân sự

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hải Dương

Ngày cập nhật: 30/11/2020

NGUYỄN THỊ THÚY

Nhân viên trực page

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 30/11/2020

Trần thị Thu Trang

Hanh chính văn phòng/ nhân sự

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 30/11/2020

phan thị Ngọc Diễm

nhân viên

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Chưa cập nhật

Ngày cập nhật: 29/11/2020

Tâm Trần

Trưởng phòng Hành chính Nhân sự

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hưng Yên

Ngày cập nhật: 28/11/2020

nguyễn thị mai thu

Nhân viên boe

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Thái Nguyên

Ngày cập nhật: 28/11/2020

Vũ Thị Diễm

Thực tập sinh Nhân sự

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 28/11/2020

Lê Phẩm Tân

Cơ điện tử

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Chưa cập nhật

Ngày cập nhật: 27/11/2020

Phạm Thị Thu Hà

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH - NHÂN SỰ

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 27/11/2020

Lê Hồng Lệ

Hành chính nhân sự, thư ký, trợ lý

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 27/11/2020