TẤT CẢ ỨNG VIÊN

Đỗ Thanh Tỷ

Nhân Viên Kinh Doanh

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Chưa cập nhật

Ngày cập nhật: 13/08/2020

Vũ Hùng

Finance/Investment analyst/intern

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 13/08/2020

Nguyễn Anh Huy

Nhân viên kinh doanh vật tư công trình

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 13/08/2020

Bùi Dương Huy

Nhân viên Analyst

Kinh nghiệm: 5 - 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 13/08/2020

Nguyễn Hoàng Long

tư vấn bán hàng, kinh doanh

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 13/08/2020

Phạm Thị Ngọc Diễm

NHÂN VIÊN KNH DOANH

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Cần Thơ

Ngày cập nhật: 13/08/2020

Hồ Trần Minh Thư

Nhân viên kinh doanh

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 13/08/2020

Đức Trường

Nhân Viên Kinh Doanh bán hàng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 13/08/2020

Nguyễn Văn Nhất

Nhân viên Kinh doanh

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Chưa cập nhật

Ngày cập nhật: 13/08/2020

Trần Thị Khánh Huyền

Nhân Viên Kinh Doanh - Quản Lý Nhà Hàng

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Quảng Bình

Ngày cập nhật: 13/08/2020

Phạm Thị Kim Tiến

Nhân viên Telesale hoặc lễ tân

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 13/08/2020

vu chung huy

Kỹ thuật điện hay tài xế B2 hoặc nv kinh doanh

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 13/08/2020

Hoàng Thị Hoài

Nhân viên Chăm sóc khách hàng

Kinh nghiệm: 5 - 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 13/08/2020

Phan Nhật Phát

nhân viên kinh doanh

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Quảng Ngãi

Ngày cập nhật: 13/08/2020

Đàm Thị Châm

Nhân viên Sale , kinh doanh

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 13/08/2020

Phan Đăng Mạnh

Nhân Viên Kinh Doanh

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 13/08/2020

Phạm Thị Thuý

nhân viên bán hàng

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hưng Yên

Ngày cập nhật: 13/08/2020

Duy Tính

nhân viên kinh doanh

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 12/08/2020

Trần Văn Ngon

Nhân viên kinh doanh

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 12/08/2020

Lê Nguyễn Trọng Khang

nhân viên kinh doanh

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Long An

Ngày cập nhật: 12/08/2020