TẤT CẢ ỨNG VIÊN

pham duc

nhân viên mua hàng

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Chưa cập nhật

Ngày cập nhật: 13/08/2020

Lê Ngọc Như

Nhân viên Nhập liệu

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Đồng Tháp

Ngày cập nhật: 13/08/2020

Lại Thị Thùy Na

Nhập liệu tại nhà

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Nam Định

Ngày cập nhật: 12/08/2020

Nguyễn Thị Bích Thuận

Nhân viên nhập liệu

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bình Dương

Ngày cập nhật: 12/08/2020

Hoàng Thị Hữu

nhập liệu

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Bắc Giang

Ngày cập nhật: 12/08/2020

Đặng Bá Tiềm

giao hàng, nhập liệu, lao động phổ thông

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đồng Nai

Ngày cập nhật: 11/08/2020

Nguyễn Minh Hùng

Việc làm tại nhà

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 11/08/2020

Nguyen Quoc Phuong

Nhân viên nhập liệu

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đà Nẵng

Ngày cập nhật: 11/08/2020

Nguyễn Huy Quang

Nhân viên nhập liệu

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 11/08/2020

Tú Uyên

nhập liệu tại nhà

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 11/08/2020

Phan Công Dũng

Nhân viên nhập liệu

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 10/08/2020

Trần Đào Thiên Ái

Nhân Viên Nhập Liệu Tại Nhà

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 10/08/2020

Vũ Thanh Huyền

Nhân viên nhập liệu công ty

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 10/08/2020

Đặng Lâm Sung

bán hàng, trưng bày

Kinh nghiệm: 5 - 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Chưa cập nhật

Ngày cập nhật: 10/08/2020

Nguyễn Duy Thanh

Nhân viên nhập liệu tại liệu

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Tiền Giang

Ngày cập nhật: 07/08/2020

Ngyễn Thị Ngọc Nhi

Nhân viên nhập liệu

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 07/08/2020

Trần Thị Bích Thuận

Nhập dữ liệu

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Phú Thọ

Ngày cập nhật: 07/08/2020

Vũ Thị Phương

Nhân viên đánh máy tại nhà

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Phú Thọ

Ngày cập nhật: 07/08/2020

Lâm Hoàng Hối

Nhập mã sản phẩm

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Kiên Giang

Ngày cập nhật: 07/08/2020

Kiên

Nhân viên quản lý website, kênh, chăm sóc khách hàng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 06/08/2020