TẤT CẢ ỨNG VIÊN

Lê hoài linh

Quản lý điều hành

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Không Lựa Chọn

Ngày cập nhật: 25/09/2019