TẤT CẢ ỨNG VIÊN

Nguyễn Thị Vương

Trưởng Phòng Nhân Sự

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 26/05/2020

Đỗ Tiến Mạnh

Quản Lý Kinh Doanh

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 26/05/2020

Nguyễn Thị Thùy

Trưởng Nhóm Kinh Doanh

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 26/05/2020

Bùi Nguyễn Thùy Linh

Giám Sát Khu Vui Chơi

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 26/05/2020

Nguyễn Thị Hạnh

Quản Lý Chi Nhánh

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 26/05/2020

Lê Thị Mai

Quản Lý Kinh Doanh

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 26/05/2020

Bùi Thanh Huyền

Nhân Viên Quản Lý Dự Án

Kinh nghiệm: 5 - 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 26/05/2020

Nguyễn Xuân Tiến

Tổng Quản Lý Nhà Hàng

Kinh nghiệm:

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 26/05/2020

Hoàng Văn Giang

Chỉ Huy Trưởng / Chỉ Huy Phó Công Trình

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 26/05/2020

Nguyễn Thanh Sơn

Quản Lý Sản Xuất

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 26/05/2020

Nguyễn Nữ Hoàng Thanh Long

Kế Toán Tổng Hợp

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đồng Nai

Ngày cập nhật: 26/05/2020

Nguyễn thị thu

Quản Lý Cửa Hàng

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hải Phòng

Ngày cập nhật: 26/05/2020

Võ Thị Mỹ Sa

quản lí nhà hàng khách sạn

Kinh nghiệm:

Nơi làm việc: Khánh Hòa

Ngày cập nhật: 26/05/2020

Nguyễn Đình Tuân

Trưởng Phòng IT - Marketing

Kinh nghiệm:

Nơi làm việc: Bình Dương

Ngày cập nhật: 26/05/2020

Nguyễn Thị Hà My

quản trị kinh doanh, du lịch

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 26/05/2020

Bùi Tiến

Quản Lý Sản Xuất

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bắc Ninh

Ngày cập nhật: 26/05/2020

Lê Trung Tín

Quản Lý Đơn Hàng, Chăm Sóc Khách Hàng, Quản Lý Nhân Sự

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Khánh Hòa

Ngày cập nhật: 26/05/2020

Quách Minh Ngọc

Phó Giám Đốc điều hành/Trưởng phòng kinh doanh và Marketing

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 25/05/2020

Nguyễn Thành Luân

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Kinh nghiệm:

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 25/05/2020

Phạm Xuân Hồng

Quản Lý Kinh Doanh Vùng

Kinh nghiệm: 5 - 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 25/05/2020