TẤT CẢ ỨNG VIÊN

Nguyễn Hữu Tiến

Giám Sát Sản Xuất

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 26/05/2020

NGUYEN THI KIM QUYEN

trợ lý kinh doanh, quản lý đơn hàng, merchandiser, sample controller

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh,Long An

Ngày cập nhật: 26/05/2020

Nguyễn Thanh Sơn

Quản Lý Sản Xuất

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 26/05/2020

Phùng Xuân Văn

Quản Lý Sản Xuất

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 26/05/2020

Nguyễn Minh Hải

Kỹ thuật vận hành sản xuất

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 26/05/2020

Nguyễn Thành Công

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh,Bình Dương,Đồng Nai.

Ngày cập nhật: 26/05/2020

Lê Thúy phượng

Công Nhân Sản Xuất & Động Gói Đèn Cầy

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Đà Nẵng

Ngày cập nhật: 26/05/2020

Bùi Tiến

Quản Lý Sản Xuất

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bắc Ninh

Ngày cập nhật: 26/05/2020

Huỳnh Trọng Nghĩa

Kỹ Sư Vận Hành Máy, Nhân Viên Bảo Trì

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Cần Thơ

Ngày cập nhật: 25/05/2020

Phạm Thọ Hồng

Quản Lý Điều Hành Sản Xuất

Kinh nghiệm:

Nơi làm việc: Bình Dương

Ngày cập nhật: 25/05/2020

Nguyễn Văn Chí

Quản Lý Sản Xuất

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hưng Yên

Ngày cập nhật: 25/05/2020

Lưu Thị Ngọc Vân

Nhân Viên Hành Chính Vận Hành cửa hàng - siêu thị

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 25/05/2020

Nguyên Thành Nghĩa

Giám Đốc Sản Xuất

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 25/05/2020

Lê Thị Kim Minh

Nhân Viên QA / QC

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 25/05/2020

Vu Nguyen

Quản Lý Sản Xuất

Kinh nghiệm: 5 - 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đồng Nai

Ngày cập nhật: 25/05/2020

Nguyễn Thị Lan

Công Nhân Sản Xuất

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Nam Định

Ngày cập nhật: 23/05/2020

Đinh Văn Tiên

Công Nhân

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Nam Định

Ngày cập nhật: 23/05/2020

Đặng Anh Tuấn

Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất Màng Bơm Teflon

Kinh nghiệm:

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh,Bình Dương,Đồng Nai.

Ngày cập nhật: 23/05/2020

Lê Văn Lâm

Nhân Viên Vận Hành Máy

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đồng Nai

Ngày cập nhật: 23/05/2020

Nguyễn Hoài Thanh

Nhân Viên Thống Kê Sản Xuất

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đồng Nai

Ngày cập nhật: 23/05/2020