TẤT CẢ ỨNG VIÊN

Lê Ngọc Giào

Công nhân Sản xuất, LĐPT

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Tiền Giang

Ngày cập nhật: 13/08/2020

Hồ Thị Thu Uyên

Nhân viên Đóng Gói Hàng Hóa

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 13/08/2020

Hồ Mai

Công nhân Sản xuất, LĐPT

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 13/08/2020

Thùy Linh

Công nhân Sản xuất, LĐPT

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 13/08/2020

Nguyễn Ngọc

Công nhân Sản xuất, LĐPT

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 13/08/2020

Ngô Thị Mai

Công nhân Sản xuất, LĐPT

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 13/08/2020

Thùy Dương

Công nhân Sản xuất, LĐPT

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 13/08/2020

Uyên Phương

Nhân viên Ca Chiều Tối , Hoặc Trưa Chiều

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 13/08/2020

Trần Văn Tiến

Kỹ Thuật Viên

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Chưa cập nhật

Ngày cập nhật: 13/08/2020

Lý Dương Linh

Công nhân Sản xuất, LĐPT

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 13/08/2020

Hồ Đông

Công nhân Sản xuất, LĐPT

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đồng Nai

Ngày cập nhật: 13/08/2020

Phạm Văn Thuận

Công nhân Sản xuất, LĐPT

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bình Dương

Ngày cập nhật: 13/08/2020

Nguyen Kim Ngan

Tìm việc làm tại nhà

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bình Dương

Ngày cập nhật: 13/08/2020

Nguyễn Đăng Thư

Quản lý sản xuất

Kinh nghiệm: 5 - 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bắc Ninh

Ngày cập nhật: 12/08/2020

Nguyễn Văn Hải

Công nhân Sản xuất, LĐPT

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bắc Ninh

Ngày cập nhật: 12/08/2020

Nguyễn Trung Tín

Công nhân Sản xuất, LĐPT

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 12/08/2020

Võ Thị Hồng Nhung

Công nhân Sản xuất, LĐPT

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Long An

Ngày cập nhật: 12/08/2020

Vu Quang Vu

Công nhân Sản xuất

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đồng Nai

Ngày cập nhật: 12/08/2020

Đinh thanh hải

Công nhân Sản xuất, LĐPT

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 12/08/2020

Nguyễn hoàng nhân

Lao động phổ thông, Công nhân

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đắk Lắk

Ngày cập nhật: 12/08/2020