TẤT CẢ ỨNG VIÊN

Nguyễn minh tân

chạy xe

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Chưa cập nhật

Ngày cập nhật: 27/05/2020

Nguyễn Minh Hiếu

việc làm thềm part time

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Chưa cập nhật

Ngày cập nhật: 26/05/2020

Võ Thanh Phong

Nhân Viên Part Time

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 26/05/2020

Nguyễn Thị Bích Thảo

Nhân Viên

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Chưa cập nhật

Ngày cập nhật: 25/05/2020

Cù đức thịnh

Nhân viên bán hàng- giao hàng xe máy

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 25/05/2020

Đinh Đức thiện

Thực tập sinh

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 25/05/2020

Bùi Thị Hoa

sale, check đơn, vận đơn

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 25/05/2020

Nguyễn Phạm Ngọc Thảo Vy

nhân viên bán thời gian

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Chưa cập nhật

Ngày cập nhật: 24/05/2020

Vũ Ngọc Minh

Bán thời gian

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Chưa cập nhật

Ngày cập nhật: 23/05/2020

Phạm Thị Hồng Nhị

trợ giảng tiếng anh, phục vụ

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Chưa cập nhật

Ngày cập nhật: 23/05/2020

Văn Kelly

bán hàng

Kinh nghiệm: 5 - 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Chưa cập nhật

Ngày cập nhật: 23/05/2020

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG NGÂN

nhân viên bán hàng

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 23/05/2020

Nguyễn Thanh Phong

gia sư môn toán

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày cập nhật: 23/05/2020

Lê thị hồng thoa

nhân viên bán hàng, phục vụ

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 22/05/2020

Nguyễn Quỳnh Thư

nhân viên part time

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 22/05/2020

Trần Thị Mỹ Na

nhân viên bán hàng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Đà Nẵng

Ngày cập nhật: 22/05/2020

tiến anh

việc làm bán thời gian

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 21/05/2020

trần đức sơn

Việc Làm Thêm Buổi Sáng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Thanh Hóa

Ngày cập nhật: 21/05/2020

hoàng Chí Đức

đóng gói

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Chưa cập nhật

Ngày cập nhật: 21/05/2020

Nguyễn Thị Thủy

Quản lí đơn hàng

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bình Dương

Ngày cập nhật: 20/05/2020