TẤT CẢ ỨNG VIÊN

Hàng Ngọc Phú

Nhân viên Lái xe hạng C

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày cập nhật: 13/08/2020

Lê Tiến Kỳ

giám sát

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Quảng Ngãi,Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày cập nhật: 12/08/2020

Lê Chí Tài

Lao Động Phổ Thông

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày cập nhật: 12/08/2020

Đỗ Nguyễn Hùng

Nhân viên Lái xe Ben

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày cập nhật: 12/08/2020

Nguyễn Danh Minh

Nhân Viên Kho

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày cập nhật: 12/08/2020

dương ngọc thương

lái xe b2

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày cập nhật: 12/08/2020

nguyễn thường vũ

lao động phổ thông

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày cập nhật: 11/08/2020

Lê Chung

Nhân Viên Giao Nhận, LĐPT

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày cập nhật: 11/08/2020

Vũ Đình Khang

Nhân viên Phục Vụ Caffe

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày cập nhật: 11/08/2020

Đức Hưng

Nhân Viên Bán hàng buổi tối

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày cập nhật: 11/08/2020

Vũ Hùng Tuấn

kĩ sư điện tự động

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày cập nhật: 10/08/2020

Hồ Thị Thơ

giúp việc, tạp vụ

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày cập nhật: 10/08/2020

Nguyễn Văn Vũ

An ninh-Bảo vệ

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày cập nhật: 10/08/2020

Lê Thị Út Hiền

Nhân Viên Kế Toán

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày cập nhật: 08/08/2020

Lê văn phước

Nhân viên bốc xếp hàng - Nhân viên kho

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày cập nhật: 08/08/2020

Lê Hào Nam

Nhân viên Lái xe

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày cập nhật: 06/08/2020

Lê Vũ Long

Chef the partie - Đầu bếp

Kinh nghiệm: 5 - 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày cập nhật: 06/08/2020

Huỳnh Bảo tâm

Lao động phổ thông

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày cập nhật: 06/08/2020

Nông ích Đoàn

Nhân viên lái xe nâng hoặc quản lý xây dựng

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày cập nhật: 06/08/2020

Lê Thị Như Quỳnh

Nhân viên hành chính - văn phòng- Kế toán

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày cập nhật: 06/08/2020