TẤT CẢ ỨNG VIÊN

Lâm Như Nguyễn

kỹ sư thiết kế xây dựng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bắc Kạn

Ngày cập nhật: 04/08/2020

hoàng hiền dịu

công nhân, bán hàng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Bắc Kạn

Ngày cập nhật: 28/07/2020

Bàn Văn Hợi

Lao động phổ thông

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bắc Kạn

Ngày cập nhật: 27/07/2020

trieunguyensy

công nhân

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bắc Kạn,Nghệ An

Ngày cập nhật: 17/07/2020

Trần Văn Phuong

Lao động phổ thông

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Vĩnh Phúc,Bắc Kạn

Ngày cập nhật: 16/07/2020

vu anh tuan

Lái xe

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bắc Kạn,Quảng Nam

Ngày cập nhật: 22/06/2020

nông văn chuyền

Phiên Dịch Tiếng Trung

Kinh nghiệm:

Nơi làm việc: Bắc Kạn,Bắc Ninh

Ngày cập nhật: 08/06/2020

Lương Văn SInh

Nhân viên bán tgian , sinh viên làm thêm

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bắc Kạn

Ngày cập nhật: 04/05/2020

Đặng quý Đại

Lao động phổ thông/ thủ kho

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bắc Kạn

Ngày cập nhật: 13/03/2020

Quang Hiếu

IT

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hải Phòng,Bắc Giang,Bắc Kạn.

Ngày cập nhật: 04/03/2020

đàm minh thảo

Lái xe C

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bắc Kạn

Ngày cập nhật: 02/03/2020

Nguyễn Quang Hiếu

IT

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội,Hải Phòng,Bắc Kạn.

Ngày cập nhật: 13/11/2019