TẤT CẢ ỨNG VIÊN

Lương Văn SInh

Nhân viên bán tgian , sinh viên làm thêm

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bắc Kạn

Ngày cập nhật: 04/05/2020

Đặng quý Đại

Lao động phổ thông/ thủ kho

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bắc Kạn

Ngày cập nhật: 13/03/2020

Quang Hiếu

IT

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hải Phòng,Bắc Giang,Bắc Kạn.

Ngày cập nhật: 04/03/2020

đàm minh thảo

Lái xe C

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bắc Kạn

Ngày cập nhật: 02/03/2020

123123

123

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bắc Kạn

Ngày cập nhật: 17/02/2020

Nguyễn Quang Hiếu

IT

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Hà Nội,Hải Phòng,Bắc Kạn.

Ngày cập nhật: 13/11/2019