TẤT CẢ ỨNG VIÊN

Hàng Tố Trân

Giám Sát/ Trưởng Nhóm Kinh doanh

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bạc Liêu

Ngày cập nhật: 27/03/2020

Thạch Hoàng Luân

Lao động phổ thông

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Bạc Liêu

Ngày cập nhật: 27/03/2020

Dieu Xuan

Nhân viên kinh doanh/ QUản lý nhà hàng

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bạc Liêu,Cần Thơ

Ngày cập nhật: 26/03/2020

Văn Toàn

Lái Xe Bằng C

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bạc Liêu,Sóc Trăng,Cà Mau.

Ngày cập nhật: 21/03/2020

đỗ út chín

lao động phổ thông

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bạc Liêu

Ngày cập nhật: 21/03/2020

Vũ Lâm

Lái xe bằng B2

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bạc Liêu

Ngày cập nhật: 20/03/2020

NGUYỄN THỊ A THỂ

Kế toán

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bạc Liêu

Ngày cập nhật: 19/03/2020

Linh

Lao động phổ thông

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bạc Liêu

Ngày cập nhật: 16/03/2020

Lâm văn toản

Nhân viên Lái xe hạng C

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bạc Liêu

Ngày cập nhật: 16/03/2020

Huỳnh Lâm

Tìm Việc Giao Hàng (Shipper)

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bạc Liêu

Ngày cập nhật: 16/03/2020

Triệu Gia Lân

kỹ thuật ô tô

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bạc Liêu

Ngày cập nhật: 12/03/2020

Nguyễn Thúy Hằng

hành chính văn phòng

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bạc Liêu

Ngày cập nhật: 11/03/2020

võ minh nhân

lái xe

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bạc Liêu

Ngày cập nhật: 10/03/2020

Chiêm Thị Ngọc Lê

Kỹ sư hóa thực phẩm

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bạc Liêu,Vĩnh Long

Ngày cập nhật: 04/03/2020

Phạm Phúc Hậu

Nhân viên văn phòng

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bạc Liêu

Ngày cập nhật: 29/02/2020

Nguyễn Văn Nhiện

Nhân viên văn phòng

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bạc Liêu

Ngày cập nhật: 29/02/2020

Nguyễn Bích Ngọc

Làm việc tại nhà

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bạc Liêu

Ngày cập nhật: 27/02/2020

Nguyễn Như Lâm

Nhân viên

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Bạc Liêu

Ngày cập nhật: 24/02/2020

Nguyễn Văn Lực

Nhân Viên Kinh Doanh

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bạc Liêu

Ngày cập nhật: 24/02/2020

LÊ THỊ TUYẾT LAN

Nhân viên tuyển dụng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Bạc Liêu

Ngày cập nhật: 24/02/2020