TẤT CẢ ỨNG VIÊN

Trần Minh Triển

Lao động phổ thông

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bình Phước

Ngày cập nhật: 13/08/2020

Lâm Huy

Lao động phổ thông

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bình Phước

Ngày cập nhật: 13/08/2020

nguyễn văn tiến

có công việc thu nhập ổn định và lâu dài

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Bình Phước

Ngày cập nhật: 09/08/2020

Trương Thị Thanh Nhi

Công tác viên Chăm sóc khách hàng

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bình Phước

Ngày cập nhật: 08/08/2020

Phạm Việt Trung

Nhân viên Lái Xe Bằng C

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bình Phước

Ngày cập nhật: 06/08/2020

Trương Nguyên

Lao động phổ thông

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bình Phước

Ngày cập nhật: 04/08/2020

Nguyễn Trường

Nhân viên Phụ Sắt. Cơ Khí

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bình Phước

Ngày cập nhật: 04/08/2020

nguyễn văn tùng

lao động phổ thông

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bình Phước

Ngày cập nhật: 04/08/2020

Phạm Văn Quỳnh

Thợ Cơ Khí Nhận Khoán Hoặc Làm Công

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bình Phước

Ngày cập nhật: 04/08/2020

Hải

Thợ sửa xe

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bình Phước

Ngày cập nhật: 04/08/2020

Lê Văn Tiên

Nhân viên Lái Xe Chở Khách,Giao Hàng

Kinh nghiệm: 5 - 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bình Phước

Ngày cập nhật: 04/08/2020

Anh Khang

Nhân viên Sơn Nước

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bình Phước

Ngày cập nhật: 03/08/2020

Nguyễn Ngọc Hào

Nhân viên Lái xe hạng C

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bình Phước

Ngày cập nhật: 03/08/2020

nguyễn ngọc minh

lao động phổ thông

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Bình Phước

Ngày cập nhật: 03/08/2020

Nguyễn Trọng Minh

Lao động phổ thông

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bình Phước

Ngày cập nhật: 01/08/2020

nguyễn hải thi

kỹ thuật hệ thống thắng xe bus

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bình Phước

Ngày cập nhật: 01/08/2020

Thái Sơn

Lao động phổ thông Bao Ăn Ở

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bình Phước

Ngày cập nhật: 01/08/2020

nguyễn thị mai

Nhân viên mua hàng

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bình Phước

Ngày cập nhật: 30/07/2020

Thanh bảo Nguyễn

Lao động phổ thông

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Bình Phước

Ngày cập nhật: 29/07/2020

Trần Trúc

Nhân viên Thợ Điện, Nước KN 2 năm

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bình Phước

Ngày cập nhật: 28/07/2020