HỒ SƠ ỨNG VIÊN TẠI Bình Thuận

Nguyễn Thị Tuyết Trinh

Tìm việc làm thêm online - Nhập liệu tại nhà

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bình Thuận

Ngày cập nhật: 29/07/2021

Nguyễn Thị Hướng

Bán hàng online - Chăm sóc khách hàng

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bình Thuận

Ngày cập nhật: 23/07/2021

Huỳnh Nhất Huy

Lao động phổ thông

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bình Thuận

Ngày cập nhật: 23/07/2021

Trang Kim Đông

Nhân viên lái xe bằng B2

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bình Thuận

Ngày cập nhật: 21/07/2021

Phạm Duy Tú

Lái xe bằng B2 - Giao hàng

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bình Thuận

Ngày cập nhật: 17/07/2021

Đỗ Khánh Toàn

Lao động phổ thông

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bình Thuận

Ngày cập nhật: 16/07/2021

Thái Thị Hồng Thư

Tìm việc làm thêm - gia công tại nhà

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bình Thuận

Ngày cập nhật: 15/07/2021

Trịnh Thị Bích Hường

Phục vụ quán ăn - Bán hàng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bình Thuận

Ngày cập nhật: 14/07/2021

Nguyễn Văn Đan

Lái xe hạng C

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bình Thuận

Ngày cập nhật: 12/07/2021

Nguyễn Văn Từng

Nhân viên bán hàng, chăm sóc khách hàng

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bình Thuận

Ngày cập nhật: 10/07/2021

Nguyễn Hoài Dương

Thợ sửa chữa, hàn sắt

Kinh nghiệm: 5 - 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bình Thuận

Ngày cập nhật: 09/07/2021

Trương Công Hoàng Đức

Nhân viên bảo vệ

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bình Thuận

Ngày cập nhật: 09/07/2021

Phạm Ngọc Xuân Huyền

nhân viên nhà hàng -bán hàng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bình Thuận

Ngày cập nhật: 08/07/2021

TRẦN THỊ NGỌC TIẾN

Nhân viên văn phòng luật, pháp lý

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bình Thuận

Ngày cập nhật: 08/07/2021

Nguyễn Hóa

Nhân viên lái xe bằng C

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bình Thuận

Ngày cập nhật: 05/07/2021

luân dung

Nhân viên luật

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Bình Thuận

Ngày cập nhật: 05/07/2021

Trần Thị Thu Thùy

Nhân viên kinh doanh

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bình Thuận

Ngày cập nhật: 02/07/2021

Đặng Văn Hà

nhân viên kinh doanh

Kinh nghiệm: 5 - 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bình Thuận

Ngày cập nhật: 02/07/2021

Nguyễn Quốc Lịch

Nhân viên hành chính văn phòng - nhân viên pháp lý

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Bình Thuận

Ngày cập nhật: 02/07/2021

Trần Thị Thu Thương

Nhân viên hành chính

Kinh nghiệm:

Nơi làm việc: Bình Thuận

Ngày cập nhật: 01/07/2021