TẤT CẢ ỨNG VIÊN

Bui Huy Hoàng

lao động phổ thông

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đà Nẵng

Ngày cập nhật: 02/12/2020

Trần văn nghĩa

pha chế

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đà Nẵng

Ngày cập nhật: 02/12/2020

Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Nhân viên bán hàng

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đà Nẵng

Ngày cập nhật: 02/12/2020

Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Nhân viên bán hàng

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đà Nẵng

Ngày cập nhật: 02/12/2020

Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Nhân viên bán hàng

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đà Nẵng

Ngày cập nhật: 02/12/2020

Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Nhân viên bán hàng

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đà Nẵng

Ngày cập nhật: 02/12/2020

Trần Sáng

Lao động phổ thông

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đà Nẵng

Ngày cập nhật: 02/12/2020

Trần Thị Hoàng My

Thực tập sinh marketing

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Đà Nẵng

Ngày cập nhật: 02/12/2020

NGUYỄN DUY NAM

Phục vụ

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Đà Nẵng

Ngày cập nhật: 02/12/2020

Nguyễn Ngọc Hiền

lao động phổ thông

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đà Nẵng

Ngày cập nhật: 02/12/2020

Nguyễn Thông

lao động phổ thông

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đà Nẵng

Ngày cập nhật: 02/12/2020

Minh Trung

lao động phổ thông

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đà Nẵng

Ngày cập nhật: 02/12/2020

Phan Ngọc Quân

Thợ gỗ công nghiệp

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đà Nẵng

Ngày cập nhật: 02/12/2020

Dương Trung Lịch

Chăm Sóc Ô Tô Và Nội Thất

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đà Nẵng

Ngày cập nhật: 02/12/2020

Đặng Minh Tín

Leader - công ty sự kiện

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh,Đà Nẵng

Ngày cập nhật: 01/12/2020

Nguyễn Văn Quí

lao động phổ thông

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đà Nẵng

Ngày cập nhật: 01/12/2020

Phạm Quốc Hữu

Nhân viên giao nhận

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đà Nẵng

Ngày cập nhật: 01/12/2020

Huỳnh Đức Tiến

Hành chính văn phòng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đà Nẵng

Ngày cập nhật: 01/12/2020

PHẠM NGỌC TÙNG

Thuc tap sinh IT phần mềm

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Đà Nẵng

Ngày cập nhật: 01/12/2020

Nguyễn Mai Linh

Nhân viên thương mai điện tử

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Đà Nẵng

Ngày cập nhật: 01/12/2020