TẤT CẢ ỨNG VIÊN

Trần Phan Minh Huy

Nhân Viên Kho

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đà Nẵng

Ngày cập nhật: 23/09/2020

Hà Phước Thành

Lao động phổ thông

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đà Nẵng

Ngày cập nhật: 22/09/2020

Cao Minh Đức

Thợ xây/Thợ hồ, Bốc Vác hay LĐPT, Công nhân

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đà Nẵng

Ngày cập nhật: 22/09/2020

Đặng Văn Mẫn

nhân viên bán hàng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đà Nẵng

Ngày cập nhật: 22/09/2020

Trần Công Quốc

Thợ điện/Điện tử/Điện lạnh -Điện dân dụng

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đà Nẵng

Ngày cập nhật: 22/09/2020

Đặng Ân

Lái xe bằng C

Kinh nghiệm: 5 - 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đà Nẵng

Ngày cập nhật: 22/09/2020

Nguyễn Thị Thu Hằng

Tạp vụ - Giúp việc Theo giờ

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đà Nẵng

Ngày cập nhật: 22/09/2020

Lê Ngọc Thạnh

Thợ Điện Nước

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đà Nẵng

Ngày cập nhật: 22/09/2020

Phạm Công Lợi

Lao động phổ thông

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đà Nẵng

Ngày cập nhật: 22/09/2020

Phan văn Hòa

Nhân viên Làm Ban Đêm từ 11h - 7h

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Đà Nẵng

Ngày cập nhật: 22/09/2020

Trần Quỳnh

Quản lý nhà hàng/khách sạn

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đà Nẵng

Ngày cập nhật: 22/09/2020

Lê Minh Thành

Nhân viên Bảo vệ, LĐPT hay Công nhân

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đà Nẵng

Ngày cập nhật: 22/09/2020

Nguyễn Công Quin

Nhân Viên Lễ Tân

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đà Nẵng

Ngày cập nhật: 22/09/2020

Nguyễn Thị Thảo Nhi

Nhân viên pha chế, bán hàng

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đà Nẵng

Ngày cập nhật: 22/09/2020

Nguyễn Xuân Duy

lái xe bằng C

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đà Nẵng

Ngày cập nhật: 22/09/2020

bùi thanh hùng

Lái xe D

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đà Nẵng

Ngày cập nhật: 22/09/2020

Nguyễn Thị Hoàng Thi

Lao động phổ thông - Buồng Phòng

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đà Nẵng

Ngày cập nhật: 22/09/2020

Bùi Thanh Tùng

Chuyên viên thẩm định giá bất động sản

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Đà Nẵng,Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 22/09/2020

Nguyễn Tấn Huy

Nhân viên Kĩ thuật bảo trì

Kinh nghiệm: 5 - 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đà Nẵng

Ngày cập nhật: 22/09/2020

Trần Văn Công

thợ hồ, thợ xây

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đà Nẵng

Ngày cập nhật: 22/09/2020