TẤT CẢ ỨNG VIÊN

Nguyễn Đình Dũng

Thợ xây/Thợ hồ

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đà Nẵng

Ngày cập nhật: 11/09/2020

Huỳnh Quốc Việt

giao hàng

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đà Nẵng

Ngày cập nhật: 11/09/2020

Trần Đức Thể

Nhân viên Kế toán

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đà Nẵng

Ngày cập nhật: 11/09/2020

Nguyễn Thị Ngọc Huyền

hành chính văn phòng tiếng pháp

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Đà Nẵng

Ngày cập nhật: 11/09/2020

Phan Ngọc Phú

Nhân viên Lái xe Bằng B2 Kn 10 Năm Từng Chạy Xe Thư Báo

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đà Nẵng

Ngày cập nhật: 11/09/2020

phan thanh hải

Tìm Việc Phụ Mộc Hoặc Phụ Cơ Khí

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đà Nẵng

Ngày cập nhật: 11/09/2020

Văn Trưởng

Nhân viên cơ khí, quảng cáo

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đà Nẵng

Ngày cập nhật: 11/09/2020

Trúc Quỳnh

Gia Sư Toán Cấp 2

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đà Nẵng

Ngày cập nhật: 11/09/2020

Văn Hùng

Lao động phổ thông - Phụ xe

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đà Nẵng

Ngày cập nhật: 11/09/2020

Võ Đàm Hoài Thương

thực tập sinh kinh doanh

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Đà Nẵng

Ngày cập nhật: 11/09/2020

Dương Phương Thảo

Điều dưỡng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế,Đà Nẵng

Ngày cập nhật: 11/09/2020

Trần Minh Khoa

trợ lý giám đốc

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đà Nẵng

Ngày cập nhật: 11/09/2020

Trúc Phương

Lao động phổ thông

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đà Nẵng

Ngày cập nhật: 11/09/2020

Lê Việt Hoàng

lao động phổ thông

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đà Nẵng

Ngày cập nhật: 10/09/2020

Quang Thông

Nhân viên Phụ sửa Xe Máy

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đà Nẵng

Ngày cập nhật: 10/09/2020

Hồ Thị Tuyết Nhung

nhập liệu tại nhà

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đà Nẵng

Ngày cập nhật: 10/09/2020

Nguyễn Hưng

Bếp Bao Ăn Ở

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đà Nẵng

Ngày cập nhật: 10/09/2020

Nguyễn Phước Khánh

Nhân viên Phụ Xe Có Bằng B2

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đà Nẵng

Ngày cập nhật: 10/09/2020

Lê Sung

Nhân viên Phụ Xe, Phụ LDPT Bốc Xếp

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đà Nẵng

Ngày cập nhật: 10/09/2020

Nguyễn Thị Hồng Nga

Nhân viên Phụ Làm Tóc

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đà Nẵng

Ngày cập nhật: 10/09/2020