TẤT CẢ ỨNG VIÊN

Nguyễn hoàng nhân

Lao động phổ thông, Công nhân

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đắk Lắk

Ngày cập nhật: 12/08/2020

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

kế toán viên

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đắk Lắk,Bình Dương

Ngày cập nhật: 12/08/2020

Tiến Dũng

Nhân viên Shipper

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đắk Lắk

Ngày cập nhật: 12/08/2020

Đinh Văn Việt

Lao động phổ thông

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đắk Lắk

Ngày cập nhật: 12/08/2020

Nguyễn Hồng Hoàng

Lao động phổ thông

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đắk Lắk

Ngày cập nhật: 12/08/2020

Nguyễn Văn Việt

Nhân viên Bảo vệ, LĐPT hay Giao hàng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đắk Lắk

Ngày cập nhật: 12/08/2020

Thế Anh

Nhân viên Lái xe hạng B2

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đắk Lắk

Ngày cập nhật: 12/08/2020

Đặng Ngọc Phương

Nhân viên Lái xe hạng C

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đắk Lắk

Ngày cập nhật: 12/08/2020

Hà Mạnh Tường

Nhân viên Hàn Xì

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đắk Lắk

Ngày cập nhật: 12/08/2020

Nguyễn Thế Quang

Lao động phổ thông

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đắk Lắk

Ngày cập nhật: 11/08/2020

Trần Lợi

Tín dụng ngân hàng

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đắk Lắk

Ngày cập nhật: 11/08/2020

Bùi Thị Thu Hường

Luật - Pháp lý

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Đắk Lắk,Hồ Chí Minh,Bình Dương.

Ngày cập nhật: 11/08/2020

Triệu Hường

lái xe , giao nhận xe máy

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đắk Lắk

Ngày cập nhật: 10/08/2020

Lê Văn Cường

lái xe, giao nhận xe máy

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đắk Lắk

Ngày cập nhật: 10/08/2020

Nguyễn Thị Uyên

Nhân viên làm việc online

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Đắk Lắk

Ngày cập nhật: 10/08/2020

dương công hoàng

lao động phổ thông

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đắk Lắk

Ngày cập nhật: 08/08/2020

trương liêm

việc làm thêm tại nhà

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đắk Lắk

Ngày cập nhật: 06/08/2020

Trần Bình

Lao động phổ thông

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đắk Lắk

Ngày cập nhật: 05/08/2020

Tùng

Lao động phổ thông

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đắk Lắk

Ngày cập nhật: 04/08/2020

Trình Bá Hoàng

Nhân Viên Bán hàng, Phục vụ, LĐPT

Kinh nghiệm: 5 - 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đắk Lắk

Ngày cập nhật: 04/08/2020