TẤT CẢ ỨNG VIÊN

Nguyen Van Hưng

Nhân Viên Lái Xe Dấu D

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đồng Nai

Ngày cập nhật: 18/09/2020

Nguyễn Thế Nhân

lái xe du lịch hay xe tải

Kinh nghiệm: 5 - 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đồng Nai

Ngày cập nhật: 18/09/2020

Nguyễn Tiến Hưng

Nhân viên GA, HR hoặc kinh doanh đa ngành

Kinh nghiệm:

Nơi làm việc: Đồng Nai

Ngày cập nhật: 18/09/2020

Lê Thị Ánh Tuyết

Nhân viên Hành Chánh - Nhân Sự Tổng Hợp

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đồng Nai

Ngày cập nhật: 18/09/2020

Anh Đức

Thợ Hàn

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đồng Nai

Ngày cập nhật: 18/09/2020

Khánh Duy

Nhân viên bán hàng, lao động phổ thông

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đồng Nai

Ngày cập nhật: 17/09/2020

Trần Văn Bình

Nhân viên Giao Hàng

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đồng Nai

Ngày cập nhật: 17/09/2020

Nguyễn Thị Hòa

Tìm Việc Làm Thêm Tại Nhà, May gia công

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đồng Nai

Ngày cập nhật: 17/09/2020

Hoang Thao

Lao động phổ thông

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đồng Nai

Ngày cập nhật: 17/09/2020

Lê Hưu Tùng

Nhân Viên Bán hàng, Phục vụ

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Đồng Nai

Ngày cập nhật: 16/09/2020

Văn Hùng

Nhân viên Bảo vệ, Bán hàng, LĐPT

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đồng Nai

Ngày cập nhật: 16/09/2020

Nguyễn ngọc Sơn

Lao động phổ thông

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đồng Nai

Ngày cập nhật: 16/09/2020

Trương Đình Đạt

Lao đông phô thông

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đồng Nai

Ngày cập nhật: 16/09/2020

Nguyễn Hoàng

Thợ Hàn Bồn Chuyên Hàn Đường Ống Công NGHệ Thực Phẩm

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đồng Nai

Ngày cập nhật: 16/09/2020

Ta Quang Trung

Lái xe bằng E

Kinh nghiệm:

Nơi làm việc: Đồng Nai

Ngày cập nhật: 16/09/2020

Chi Nguyễn

kế toán

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đồng Nai

Ngày cập nhật: 16/09/2020

Trần Minh Thuận

Nhân Viên Bán hàng

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đồng Nai

Ngày cập nhật: 14/09/2020

Nguyễn Thi Hằng

Nhân viên tiếp thị

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Đồng Nai

Ngày cập nhật: 14/09/2020

Vũ Thị Hương

Công nhân sản xuất

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Nơi làm việc: Đồng Nai

Ngày cập nhật: 14/09/2020

Huỳnh Thị Thuý An

Nhân viên QC- Marketing

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm bản thân

Nơi làm việc: Đồng Nai

Ngày cập nhật: 14/09/2020